Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Utlysning og føringer fra Kunnskapsdepartementet for 2018

Norgesuniversitetet lyser ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2018, og som varer i to år.

I brev av 30. mars 2016 godkjente Kunnskapsdepartementet utlysning i 2016 av prosjektmidler for tildeling i 2017 innen tre prioriterte tematiske områder:

I brev av 6. april 2017 godkjente departementet utlysning i 2017 av prosjektmidler for tildeling i 2018 innen de samme tre prioriterte områdene. Det er utarbeidet oppdaterte faglige kriterier for søknader innen hvert av områdene.

Alle norske, akkrediterte universiteter og høyskoler kan søke. Institusjoner med utdanninger som er akkreditert som høyere utdanning, kan også søke.

Prosjekter som har fått støtte

Nr Prosjekt Institusjon
P02/2018 Feltbasert studentforskning i det digitale uteklasserommet Høgskolen i innlandet
P12/2018 Det usagte i kommunikasjon Høgskolen på Vestlandet
P13/2018 Digital læring i arbeidslivet Høgskolen på Vestlandet
P20/2018 Min drømmeeksamen Høyskolen Kristiania
P25/2018P Å bygge hjerner Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P27/2018 Digitale verktøy for økt arbeidslivsrelevans i matteknologisk utdanning (DigiMat) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P29/2018 Elektronisk studentvurdering (ESV) i praksisstudier bachelor sykepleie Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P30/2018 FLIGG-II (Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk II) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P31/2018 Kunnskapsbasert habilitering Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P35/2018 SAMGen: StudentAktivt undervisningsopplegg innen Medisinsk Genetikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P38/2018 Studentaktive læringsformer og bruk av digital læringsplattform for økt engasjement og kvalitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P04/2018 DOUPPT OsloMet
P42/2018 En flipped classroom modell for campus, ekstern campus og nettstudenter UiT Norges arktiske universitet
P45/2018 Etnografi som kunstnerisk forskning Universitetet i Agder
P47/2018 A digital learning environment for field based geoscience teaching Universitetet i Bergen
P49/2018 Veien mot kritisk tenkning: studentaktive læringsformer i russisk historie og kultur Universitetet i Bergen
P50/2018 Blended active learning of statistics Universitetet i Oslo
P52/2018 eASSESS Universitetet i Oslo
P53/2018 Ett steg til - MOOC for norskopplæring på A2-nivå Universitetet i Oslo
P54/2018 Flipping conservation with iNnovative and sustainable IT Tools (FliNT) Universitetet i Oslo
P08/2018 Formativ vurdering av ER-diagrammer med LearnER Universitetet i Sørøst-Norge
P10/2018 Optiker på et brett Universitetet i Sørøst-Norge

Skriv ny kommentar