Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Utlysning av prosjektmidler 2015

Norgesuniversitetets elektroniske søknadsskjema skal benyttes – bruk lenken "Opprett søknad" øverst på denne siden. Veiledning til utfylling av de enkelte punktene i søknadsskjemaet finnes i selve skjemaet.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt Føringer for bruk av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2015

Prosjektene har fått tildelt en kontaktperson i Norgesuniversitetet, som tilbyr veiledning og vil gi tilbakemeldinger med merknader til prekvalifiseringssøknaden.

MERK: Alle søknader skal være godkjente av den sentrale ledelsen ved søkerinstitusjonen. Oversendingsbrev om at søknadene er godkjente, sendes fra rektors/direktørs kontor innen søknadsfristen til:post@norgesuniversitetet.no Institusjonen trenger ikke prioritere mellom egne søknader.

Eventuelle søknader som blir sendt direkte fra institutt/fakultet/avdeling uten godkjenningsbrev fra fra institusjonen sentralt, blir ikke behandlet.

Spørsmål kan rettes til
Hilde Gaard, tlf. 77 64 55 27 hilde.gaard@norgesuniversitetet.no.
Silje Refsnes, tlf. 77 64 69 89; silje.i.refsnes@norgesuniversitetet.no, eller

Praktiske spørsmål om bruk av e-søknadsskjemaet rettes til Kåre Slettnes, tlf. 77 62 09 04.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er lørdag 1. november.

Søknaden må være levert elektronisk på Norgesuniversitetets nettsted senest lørdag kl 23.59. Det vil si at søknadsfristen går ut ved midnatt natt til søndag og de som ikke har trykket på send-knappen til da er for sent ute. Søknader levert etter fristen vil ikke bli behandlet. Vi gjør oppmerksom på at mange læresteder har egne interne søknadsfrister før denne datoen, det må dere sjekke ved eget lærested

Prosjekter som har fått støtte

Nr Prosjekt Institusjon
P31/2015 Innovasjon i kommunesektoren – digital læringssti for innovasjonscase Høgskolen i innlandet
P13/2015 ePraksis ePraksis Høgskolen på Vestlandet
P63/2015 Literary Criticism Online Resource (LICOR) Høgskulen i Volda
P35/2015 Det digitale bibliotek Det digitale bibliotek Nord universitet
P70/2015 Friluftslivsfag og utvikling av digital didaktikk Friluftslivsfag og utvikling av digital didaktikk Norges idrettshøgskole
P71/2015 Frisk fisk Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
P72/2015 Interaktiv 3D visualisering Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
P75/2015 Creating a computational-physics online platform with IPython Notebook Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P07/2015 Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P08/2015 Utvikling og utprøving av adaptivt læringsverktøy Utvikling og utprøving av adaptivt læringsverktøy Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P82/2015 VIDEO FOR KVALITET OG FLEKSIBILITET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P78/2015 Økonomiske metodefag gjennom praktisk analyse av data og læringsanalyse Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P41/2015 MOOCAHUSET Pedagogiske Kafe OsloMet
P42/2015 Nettbasert videreutdanning i partikkelterapi OsloMet
P48/2015 Seksuell helse, seksuelle rettigheter og e-læring OsloMet
P89/2015 Fysikk på nett UiT Norges arktiske universitet
P96/2015 Sykepleie går aMOOC UiT Norges arktiske universitet
P98/2015 Kvalitet i videoforelesningen Universitetet i Agder
P102/2015 T-FLIP T-FLIP Universitetet i Agder
P105/2015 ArtsApp: En applikasjon for enklere artsidentifikasjon ArtsApp: En applikasjon for enklere artsidentifikasjon Universitetet i Bergen
P128/2015 Nettbasert kurs/kunnskapsbank i UH-pedagogikk Universitetet i Oslo
P138/2015 MOOC: Integrasjon av naturvitenskap i ferdigheter og systematiske observasjoner i sykepleie. Universitetet i Stavanger
P19/2015 En reise gjennom kroppen - forstå god helse En reise gjennom kroppen - forstå god helse Universitetet i Sørøst-Norge
P01/2015 Fleksibel undervisning for campusstudenter i storklasse VID vitenskapelige høgskole