Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Prosjektutlysning 2009

Norgesuniversitetet har lyst ut midler til prosjekt innen IT-støttet utdanning og livslang læring. Søknadsfrist er 15. oktober 2008.

Størrelsen på Norgesuniversitetets prosjektpott for 2009 blir først klar etter stortingets behandling av statsbudsjettet til høsten. I 2008 var potten på 10,6 millioner kroner.

I tillegg har Norgesuniversitetet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet lyst ut 2,5 millioner kroner til prosjekter som skal stimulere til økt bruk og integrering av IKT i fag i lærerutdanninger.

Prosjekter som har fått støtte

Nr Prosjekt Institusjon
P04/2009 Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med prosessvurdering i høyere utdanning (ASSESS 2010) Handelshøyskolen BI
P17/2009 Kompetanseheving i reiselivet Høgskolen i innlandet
P19/2009 Using ICT to promote flexible lifelong learning in communication, health and disability Høgskolen i Molde
P45/2009 Bachelorutdanning i innovasjon og prosjektledelse med forelesere hentet fra industrien Høgskolen i Østfold
P53/2009 Læringsfremmende lyd- og bildemedier for matematiske og økonomiske fag i nettbasert bachelorutdanning Høyskolen Kristiania
P12/2009 Klasseledelse i et virtuelt opplæringsmiljø Nord universitet
P60/2009 Samarbeid TINE/UMB - utvikling av gode og relevante fleksible studier for matindustrien Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
P54/2009 Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P31/2009 Concurrent e-learning Design – samarbeidsmodell mellom høgre utdanning og arbeidsliv Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P33/2009 Utvikling av en ny IT-støttet Sveisekonstruktørutdanning i Norge (Sveis-IT) Utvikling av en ny IT-støttet Sveisekonstruktørutdanning i Norge (Sveis-IT) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P26/2009 Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse-og sosialsektoren (CAB-prosjektet – Collaboration Across professional Boundaries) Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse-og sosialsektoren (CAB-prosjektet – Collaboration Across professional Boundaries) OsloMet
P79/2009 Omdømmebygging i Nord-Troms UiT Norges arktiske universitet
P64/2009 eCoLearn: eCollaborative Learning in Norwegian industry Universitetet i Agder
P68/2009 Visualisering av transformasjoner (VIT) Universitetet i Bergen
P70/2009 "Læring rett i lomma". Helhetlig konsept for podcast Universitetet i Oslo
P73/2009 Humanister i praksis Universitetet i Oslo
P74/2009 Pedagogiske muligheter og løsninger i allment utbredt digital teknologi Pedagogiske muligheter og løsninger i allment utbredt digital teknologi Universitetet i Stavanger
P14/2009 Utvikling og evaluering av pedagogiske løsninger for fleksibel læring i et fellesnordisk utdanningstilbud innen sår Universitetet i Sørøst-Norge
P02/2009 "Interaksjon i nettgrupper på fleksible studier? " - ny veilederrolle som får dette til å fungere i IKT-støttet undervisning VID vitenskapelige høgskole