Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Vurderingskomite

Norgesuniversitetet har nedsatt en vurderingskomite bestående av to interne medarbeidere og fire eksterne eksperter til vurdering av søknadene.

Interne

  • Emil Trygve Hasle, seniorrådgiver, Norgesuniversitetet
  • Trine Kofoed, seniorrådgiver, Norgesuniversitetet

Eksterne

  • Kirsti Lyngvær Engelien, undervisningsleder, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo
  • Ann-Therese Arstrop, forsker, Senter for IKT i utdanningen
  • Ingunn Bremnes Stubdal, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
  • Silje Marie Bentzen, rådgiver, Utdanningsforbundet

Det ble foretatt habilitetsdiskusjoner i forkant og det ble tatt grep for å imøtekomme habilitetsproblematikk i tillegg til at flere har vurdert hver søknad. Alle søknader har blitt vurdert av minst en intern og to eksterne vurdere, med noen kontrollsøknader som alle har vurdert. Alle har levert inn et skriftlig vurderingsskjema med karakter per søknad de har vurdert. I tillegg har det blitt gjennomført et vurderingsseminar 19. oktober hvor alle søknader ble diskutert og rangert.

På bakgrunn av vurderingsseminaret sammenstilte de interne i vurderingskomiteen vurderingsskjemaene med oversendelse til Kunnskapsdepartementet 23. oktober. Innstillingen ble offentliggjort 6. november. På bakgrunn av vurderingsskjemaene vil søkermiljøene få en tilbakemelding. De kan også kontakte Emil Trygve Hasle og Trine Kofoed for mer informasjon.