fremmer utvikling og bruk av digitale læringsformer i høyere utdanning og i samarbeid med arbeidslivet