Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

spillbasert læring

Spill-lignende belønning gir økt motivasjon

Elever ved Stranda videregående skole tester ut det adaptive læringsverktøyet.

Et adaptivt læringsverktøy med spill-lignende belønning øker studentenes motivasjon, er erfaringen fra et av NTNU-prosjektene vi har vært med på å finansiere. 

Blei inspirert av erfaringar frå Universitetet i Maastricht

Anita Iversen ved HelPed og professor Jeroen J.G. van Merriënboer frå Universitetet i Maastricht.

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved UiT inviterte nyleg til gjesteforelesing med professor Jeroen J.G. van Merriënboer frå Universitetet i Maastricht. – Hans eksempel på bruk av digitale virkemiddel i undervisning var veldig inspirerande, fortel Anita Iversen, leiar ved HelPed. 

MOOC i legemiddelregning

For å redusere strykprosenten i legemiddelregning har Universitetet i Stavanger (UiS) lansert en egen MOOC for sykepleierstudenter.

Samarbeidsprosjekt innen spillbasert læring

Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Hedmark samarbeider om å lage pedagogiske ressurser for et kurs innen spillbasert læring.

Betre læringsaktivitetar i matte gjennom spel

Målet er å lage eit studietilbod i matematikk i lærarutdanninga som set fokus på praksisbaserte og utviklingsorienterte opplegg for læring, samt å utvikle nye digitale læringsressursar.

Sykepleierstudenter spiller med piller

Universitetet i Stavanger lar sykepleierstudentene spille seg til hvor mye medikamenter de skal gi.

Klasseledelse i et virtuelt opplæringsmiljø

Klasseledelse som dataspill: Øv deg på å lede en skoleklasse i en datasimulator.