Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

policy

Ressurser til inspirasjon i digitaliseringsarbeidet

Gjennom vårt arbeid kommer vi over en rekke ressuser UH-sektoren kan ha nytte av. Disse har vi nå samlet i en egen oversikt. 

Vellykket Canvas-implementering ved Universitetet i Bergen

UiB er godt fornøyd med Canvas, som er den nyvalgte, foretrukne LMS-plattformen for store deler av norsk UH-sektor.

Slik jobber Høgskolen i Sørøst-Norge med Canvas

Kristian Ludvigsen

Høgskolen i Sørøst-Norge jobber strategisk med å legge til rette for økt digitalisering i forbindelse med implementeringen av Canvas, som er den nyvalgte, foretrukne LMS-plattformen for store deler av norsk UH-sektor.

Ekspertrapport om nye undervisnings- og læringsformer

Empower logo

EADTUs Empower-prosjekt har lansert en ny rapport rettet mot ledelsen på UH-institusjoner.

Tema: 

Trenger institusjonen en policy for vurdering?

I høyere utdanning er det i dag krav om nye vurderingsformer med større vekt på læring og tilbakemelding med økt bruk av digital teknologi. Hva styrer denne utviklingen? 

Digitalisering viktig for studentrekrutteringa

Profil av Per Kristian Rekdal

Ved Høgskolen i Molde legg dei mange av forelesingane sine ut på nett. Slik når dei studentar over heile landet.

Vi oppsummerer høstkonferansen med lærerike videoer

Årets høstkonferanse ble arrangert i Tromsø tirsdag 27. og onsdag 28. september. I løpet av halvannen dag fikk deltakerne med seg mange spennende foredrag og prosjektpresentasjoner.

MOOC-anbefalinger fra de beste i klassen

En ny rapport fra European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) gir policy-anbefalinger om MOOC til beslutningstakere både nasjonalt og på institusjonsnivå.

Tema: 

Pedagogikk og policy i høgare utdanning i Europa

Korleis påverkast framveksten av nye undervisningsformer av nasjonale strategiar og reguleringar for finansiering, akkreditering og kvalitet?

Sider