Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Norgesuniversitetet mener

Digital kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Illustrasjon av en undervisningssituasjon

Kompetanseheving er grunnlaget for den betydelige digitalisering som er nødvendig for utvikling av kvaliteten i høyere utdanning.

Kvalitetsmeldingen viktig for revidert langtidsplan for forskning og utdanning

Studenter forsker i laboratorium med PC

Regjeringen skal revidere langtidsplan for forskning og utdanning. Norgesuniversitetet mener at Meld. St. (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning er essensiell for dette arbeidet.

Digitalisering må tydelig kobles til utdanningskvalitet

studenter samarbeider med iPad

Når sektoren nå tar fatt på å realisere føringene i kvalitetsmeldingen, er det viktig at digitalisering kobles tydelig til utdanningskvalitet både i nasjonal utdanningsledelse og i universitets- og høgskolesektorens daglige arbeid.

To ledige stillinger

Lyst til å jobbe med digitalisering i høyere utdanning? Vi har for tiden to ledige stillinger ved vårt kontor i Tromsø.    

Nasjonal strategi for IKT i høyere utdanning

Illustrasjon fra omslagsbildet til strategien

Forslag til nasjonal strategi for IKT og helhetlige løsninger i norsk UH-sektor ble nylig levert. Dette kan bli et viktig dokument både i digitaliserings- og kvalitetsarbeidet i sektoren og i det pågående fusjonsarbeidet.

Norgesuniversitetets hovedoppgave er kvalitetsutvikling

Illustrasjon av omorganisering

Kunnskapsdepartementets prosjekt om organisering av kunnskapssektoren er nå i sluttfasen. Her deler vi hovedpoengene i Norgesuniversitetets innspill til denne prosessen.

Debatt om studentenes oppfatning av kvalitet med digitalisering

Studenter som samarbeider rundt en stor skjerm

For første gang inneholder Studiebarometeret et batteri med spørsmål om digitalisering og utdanningskvalitet. Svarene, eller snarere tolkningen av svarene, har skapt debatt.

Digitalisering for utdanningskvalitet er et lederansvar

Forsideillustrasjon fra stortingsmeldingen Kultur for kvalitet

Digitalisering for utdanningskvalitet er et lederansvar. Dette understrekes i stortingsmeldingen Kultur for kvalitet og sammenfaller med viten fra Digital tilstand.

Norgesuniversitetets innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Studenter ved Universitetet i Agder filmer hverandres praksis med iPad for senere refleksjon

Hvordan kan og bør digitalisering bidra til kvalitet i høyere utdanning og hvilke forhold er avgjørende for at slike bidrag kan finne sted? Dette er hovedfokuset i vårt innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.

Sider