Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

MOOC

MOOC i høyere utdanning - historier om pedagogisk utviklingsarbeid

Siden 2013 har vi gitt støtte til utvikling av elleve norske MOOC-er. Sju av disse har delt sine erfaringer i en ny artikkelsamling. 

Tema: 

MOOC ga bedre utbytte av praksisstudier

Bilde av sykepleier som måler blodtrykk på pasient.

Sykepleiestudenter ved Universitetet i Stavanger har testet ut digitale verktøy i praksistudier. Ferdighetsfilmer gjorde studentene tryggere i møte med pasienter. 

Sykepleie-MOOC nominert til utdanningspris

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Prosjektet "Sykepleie går aMOOC" er nominert til utdanningprisen ved Helsefak på UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet fekk støtte frå Noregsuniversitetet i 2015. 

MOOC-bok frå BizMOOC

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Det europeiske kunnskapsnettverket BizMOOC har utarbeidd ein praktisk guide til alle som ønsker å lage eller gjennomføre ein MOOC. 

Tema: 

Interaktive læringsressurser ga mer aktive MOOC-studenter

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bruk av interaktive læringsressurser er positivt for studentenes selvstudier, er erfaringen fra MOOC-en "Det digitale bibliotek" ved Nord universitet. 

Storstilt lansering av internasjonal MOOC i sykepleiehistorie

Prosjektgruppen for "Sykepleie går aMOOC".

Torsdag 16. februar gikk startskuddet for UiTs første internasjonale MOOC. – En merkedag, sa leder ved institutt for helse- og omsorgsfag, Nina Emaus, da hun erklærte MOOC-en for åpnet.

Er MOOC en god modell for etter- og videreutdanning for lærere?

Illustrasjonsfoto

MOOC ble pekt på som en mulig modell for å oppnå målsettingen regjeringserklæringen i 2013 om å tilby etter- og videreutdanning 10 000 lærere på fem år.

Tema: 

Ny italiensk MOOC-plattform

15 italienske universitet står bak den nye MOOC-plattforma EduOpen.

Satser langsiktig på åpen deling på nett

Illustrasjonsfoto for Bokskapet HiOA.

Med den digitale publiseringsløsningen Bokskapet gjør HiOA digitale læreverk åpent tilgjengelig på nett. En driftsavtale med BIBSYS sikrer langsiktighet i prosjektet.

Sider