Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

læringsplattform

Bli med på Canvas-workshop

På workshop 5. og 6. desember lærer du hvordan du kan tilpasse brukeropplevelsen i Canvas på en IKT-pedagogisk måte. 

Vellykket Canvas-implementering ved Universitetet i Bergen

UiB er godt fornøyd med Canvas, som er den nyvalgte, foretrukne LMS-plattformen for store deler av norsk UH-sektor.

Slik jobber Høgskolen i Sørøst-Norge med Canvas

Kristian Ludvigsen

Høgskolen i Sørøst-Norge jobber strategisk med å legge til rette for økt digitalisering i forbindelse med implementeringen av Canvas, som er den nyvalgte, foretrukne LMS-plattformen for store deler av norsk UH-sektor.

Implementering og utnyttelse av nytt LMS

Hvordan kan man tilrettelegge for god pedagogisk begrunnet bruk av nytt LMS? Dette blir viktig når 20 universiteter og høgskoler skal i gang med nytt LMS i etterkant av det store fellesanbudet.

Canvas valgt som UH-sektorens prefererte LMS-tilbyder

20 universiteter og høgskoler har vært med i UNINETTs felles anskaffelsesprosess for ny e-læringsplattform (LMS). Kontrakter er tildelt tre leverandører, med Canvas som den prefererte.