Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Diku

Til hausten blir vi Diku

Gå ikkje glipp av aktuelle saker og nyhende nyttige for deg som jobbar med utdanning. No kan du registrere deg på mottakarlista for å halde deg oppdatert om utlysingar, arrangement og rapportar frå det nye direktoratet.

Tema: 

Nytt direktorat blir skipa hausten 2018

Diku skal fremme kvalitet i utdanning, med internasjonalisering, digitalisering og kunstnarleg utviklingsarbeid som verkemiddel.

Tema: