Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

digitalisering

Debatt om studentenes oppfatning av kvalitet med digitalisering

Studenter som samarbeider rundt en stor skjerm

For første gang inneholder Studiebarometeret et batteri med spørsmål om digitalisering og utdanningskvalitet. Svarene, eller snarere tolkningen av svarene, har skapt debatt.

Digitalisering for utdanningskvalitet er et lederansvar

Forsideillustrasjon fra stortingsmeldingen Kultur for kvalitet

Digitalisering for utdanningskvalitet er et lederansvar. Dette understrekes i stortingsmeldingen Kultur for kvalitet og sammenfaller med viten fra Digital tilstand.

Implementering og utnyttelse av nytt LMS

Hvordan kan man tilrettelegge for god pedagogisk begrunnet bruk av nytt LMS? Dette blir viktig når 20 universiteter og høgskoler skal i gang med nytt LMS i etterkant av det store fellesanbudet.

Canvas valgt som UH-sektorens prefererte LMS-tilbyder

20 universiteter og høgskoler har vært med i UNINETTs felles anskaffelsesprosess for ny e-læringsplattform (LMS). Kontrakter er tildelt tre leverandører, med Canvas som den prefererte.

Digitalisering viktig for studentrekrutteringa

Profil av Per Kristian Rekdal

Ved Høgskolen i Molde legg dei mange av forelesingane sine ut på nett. Slik når dei studentar over heile landet.

Digital didaktikk i friluftslivsfag

Norges idrettshøgskole (NIH) tar i bruk digital teknologi for å bidra til økt læring i friluftslivsfag. 

Samarbeid gav økt kvalitet på læringsressursane

Hausten 2014 lanserte institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet, eit campusbasert innføringsemne i fysikk.

Innspill til arbeidet med digitalisering ved UH-institusjonene

Funn og analyser av dataene fra vår nasjonale undersøkelse Digital tilstand 2014, konkluderte med at mange utdanningsinstitusjoner legger mye av ansvaret for hvordan det jobbes med digitalisering i utdanning på ildsjeler og engasjerte medarbeidere.

Digitalisering for kommunikasjon og kompetanse i helsesektoren

Digitale verktøy er sentralt for kommunikasjon og kompetansebygging i helsesektoren.

Sider