Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

digital vurdering

40 mill til studentaktiv læring og læringsfremmende vurdering

studenter samarbeider

Diku lyser ut 40 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle og prøve ut studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Bli med på workshop om digital vurdering

Norgesuniversitetet og ekspertgruppen for digital vurdering inviterer til workshop på NTNU 10. mai 2017.

Trenger institusjonen en policy for vurdering?

I høyere utdanning er det i dag krav om nye vurderingsformer med større vekt på læring og tilbakemelding med økt bruk av digital teknologi. Hva styrer denne utviklingen? 

Petter Kongsgården kåret til årets nettlærer

Petter Kongsgården mottar prisen som årets nettlærer.

Petter Kongsgården, høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, ble nylig tildelt prisen som årets nettlærer av bransjeorganisasjonen Fleksibel utdanning Norge (FuN).

Sesjonen "Digital vurdering" ved Norgesuniversitetskonferansen

Etter parallelsesjonen "Digital vurdering" på Norgesuniversitetets høstkonferanse kom det flere ønsker om ulike ressurser og samarbeidsfora.

Læringsteknologi tilpasset arbeidslivet

Til tross for store endringer i arbeidshverdagen for en programmerer, har undervisningen stort sett vært uendret de siste 20 årene. Det vil Universitetet i Agder gjør noe med.

Samarbeid gav økt kvalitet på læringsressursane

Hausten 2014 lanserte institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet, eit campusbasert innføringsemne i fysikk.

Verktøy for analyse av vurderingsordninger

Vurderer du å søke penger fra oss innen innsatsområdet digital vurdering? Her har du en rubrikk som kan benyttes til analyse av planlagte vurderingsordninger i emner og studieprogram.

Digital vurdering kan skape bedre læring

Digital eksamen

Digitale grep kan fungere som en endringskatalysator innen høyere utdanning, om vi lykkes med å skape vurderings- og eksamensformer som har enda mer fokus på studentenes læring.

Sider