digital vurdering

Presentasjoner og videoer fra Høstkonferansen 2017

Årets høstkonferanse ble arrangert i Tromsø 27.-28. september. Presentasjonene og videoer fra to lærerike dager er nå tilgjengelig. 

Bli med på Høstkonferansen 2017

Tromsø by

Norgesuniversitetets Høstkonferanse arrangeres 27. og 28. september i Tromsø. Program og påmelding er nå klart. 

Bli med på workshop om digital vurdering

Norgesuniversitetet og ekspertgruppen for digital vurdering inviterer til workshop på NTNU 10. mai 2017.

Trenger institusjonen en policy for vurdering?

I høyere utdanning er det i dag krav om nye vurderingsformer med større vekt på læring og tilbakemelding med økt bruk av digital teknologi. Hva styrer denne utviklingen? 

Petter Kongsgården kåret til årets nettlærer

Petter Kongsgården mottar prisen som årets nettlærer.

Petter Kongsgården, høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, ble nylig tildelt prisen som årets nettlærer av bransjeorganisasjonen Fleksibel utdanning Norge (FuN).

Sesjonen "Digital vurdering" ved Norgesuniversitetskonferansen

Etter parallelsesjonen "Digital vurdering" på Norgesuniversitetets høstkonferanse kom det flere ønsker om ulike ressurser og samarbeidsfora.

Læringsteknologi tilpasset arbeidslivet

Til tross for store endringer i arbeidshverdagen for en programmerer, har undervisningen stort sett vært uendret de siste 20 årene. Det vil Universitetet i Agder gjør noe med.

Samarbeid gav økt kvalitet på læringsressursane

Hausten 2014 lanserte institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet, eit campusbasert innføringsemne i fysikk.

Verktøy for analyse av vurderingsordninger

Vurderer du å søke penger fra oss innen innsatsområdet digital vurdering? Her har du en rubrikk som kan benyttes til analyse av planlagte vurderingsordninger i emner og studieprogram.

Sider