digital tilstand

Innspill til arbeidet med digitalisering ved UH-institusjonene

Funn og analyser av dataene fra vår nasjonale undersøkelse Digital tilstand 2014, konkluderte med at mange utdanningsinstitusjoner legger mye av ansvaret for hvordan det jobbes med digitalisering i utdanning på ildsjeler og engasjerte medarbeidere.

Ledelsen må gå foran

Hanne Schou Røising

Først når ledelsen kommer på banen får kompetansehevingstiltakene knyttet til bruk av digitale verktøy ønsket effekt, er erfaringen fra Høgskolen i Østfold.

Digital tilstand lansert

Digital tilstand 2014

Digital tilstand er lansert i elektronisk versjon. Papirversjonen av boka kommer i august. 

Presenterte Digital tilstand på Online Educa i Berlin

Norgesuniversitetet deltok med fire medarbeidere på verdens største e-læringskonferanse nylig. Vår egen Silje Refsnes presenterte foreløpige resultater fra årets Digital tilstand.

Storstilt jubileumsfeiring med presentasjon av årets Digital tilstand

3. og 4. november feiret vi Norgesuniversitetets 10-årsjubileum med en storstilt konferanse på Grand Hotel i Oslo. Resultatene fra Digital tilstand 2014 hadde en sentral plass i programmet.