Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

digital tilstand

Digital tilstand – hvordan står det til?

Tre studenter sitter på BI i Oslo og snakker sammen om noe de ser på PCen

Nå undersøker vi hvordan lærestedene jobber med digital teknologi i undervisning og læring.

Nytt notat om digitalisering for utdanningskvalitet og aktiv læring

Utsnitt av omslagsbilde: Studenter samarbeider rundt en bærbar PC

Færre av søknadene om midler fra Norgesuniversitetet fokuserer nå på teknologien i seg selv. I stedet søker de å løse faglige eller pedagogiske og didaktiske utfordringer.

Innspill til arbeidet med digitalisering ved UH-institusjonene

Funn og analyser av dataene fra vår nasjonale undersøkelse Digital tilstand 2014, konkluderte med at mange utdanningsinstitusjoner legger mye av ansvaret for hvordan det jobbes med digitalisering i utdanning på ildsjeler og engasjerte medarbeidere.

Ledelsen må gå foran

Hanne Schou Røising

Først når ledelsen kommer på banen får kompetansehevingstiltakene knyttet til bruk av digitale verktøy ønsket effekt, er erfaringen fra Høgskolen i Østfold.

Digital tilstand lansert

Digital tilstand 2014

Digital tilstand er lansert i elektronisk versjon. Papirversjonen av boka kommer i august. 

Presenterte Digital tilstand på Online Educa i Berlin

Norgesuniversitetet deltok med fire medarbeidere på verdens største e-læringskonferanse nylig. Vår egen Silje Refsnes presenterte foreløpige resultater fra årets Digital tilstand.

Storstilt jubileumsfeiring med presentasjon av årets Digital tilstand

3. og 4. november feiret vi Norgesuniversitetets 10-årsjubileum med en storstilt konferanse på Grand Hotel i Oslo. Resultatene fra Digital tilstand 2014 hadde en sentral plass i programmet.