Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

digital kompetanse

10 millioner til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Utdanningstilbudet skal rette seg mot bedrifter og arbeidstakere som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering. Søknadsfrist er 12.11.2018.

Digital kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Illustrasjon av en undervisningssituasjon

Kompetanseheving er grunnlaget for den betydelige digitalisering som er nødvendig for utvikling av kvaliteten i høyere utdanning.

Fem grunnskolelærerutdanninger får prosjektmidler

Av elleve søknader er fem prosjekter innvilget støtte til digitalisering av grunnskolelærerutdanningene. 

Stor interesse for å digitalisere lærerutdanningene

11 prosjekter fra 10 ulike institusjoner har søkt om midler til digitalisering av grunnskolelærerutdanningene. Til sammen er det søkt om 198 millioner kroner. 

Norgesuniversitetet lyser ut 89,6 mill. til digitalisering av grunnskolelærerutdanning

Undervisningssituasjon med teknologi

Vi lyser ut midler til store prosjekt hvor hele grunnskolelærerutdanninger får muligheten til å bygge digital kompetanse i alle ledd.

Ledelsen må gå foran

Hanne Schou Røising

Først når ledelsen kommer på banen får kompetansehevingstiltakene knyttet til bruk av digitale verktøy ønsket effekt, er erfaringen fra Høgskolen i Østfold.

Digital kompetanseheving ved Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold (HiØ) ønsker å gjere alle studietilbod meir fleksible. Som ein del av denne strategien lanserer dei derfor eit nytt studium for sine tilsette, "Digitale verktøy og medier i fleksibel og nettbasert utdanning".

Skal heve dei UiT-tilsette sin digitale kompetanse

Ved UiT Norges arktiske universitet får alle tilsette tilbud om eit MOOC-inspirert kurs som skal gi grunnleggande kunnskap om og praktisk erfaring med bruk av digitale verktøy og læremiddel i undervisning.

Digital kompetanse i lærerutdanningene

Lærerutdanningene her til lands gjenspeiler i for liten grad den digitalisering vi ser i samfunnet for øvrig. Mange nyutdannede lærere mangler den digitale kompetansen som kreves for å kunne utøve sitt yrke.

Sider