arbeidsliv og digital læring

Presentasjoner og videoer fra Høstkonferansen 2017

Årets høstkonferanse ble arrangert i Tromsø 27.-28. september. Presentasjonene og videoer fra to lærerike dager er nå tilgjengelig. 

Fleksibilitet og samarbeidslæring viktig for studenter i jobb

Ved Høgskolen i Innlandet bruker de digital teknologi for å fremme refleksjon, samarbeid og læring i organisasjons- og ledelsesfag for arbeidslivet. 

Digitale løsninger støtter opp om aktive læringsformer

Prosjektleder Inger Therese Øvrum og emneansvarlig Siv Merethe Kapstad i HSN-prosjektet "Gangen i en barnevernsak".

En digital dynamisk læringssti har gitt større fleksibilitet i barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). 

Bli med på Spor 2017 og EVU Forum

Logo Spor 2017 og EVU Forum

Høgskolen i Innlandet inviterer til ny Spor-konferanse og det årlege EVU Forum for universitets- og høgskolesektoren på Lillehammer 18.-19. oktober.

Bli med på Høstkonferansen 2017

Tromsø by

Norgesuniversitetets Høstkonferanse arrangeres 27. og 28. september i Tromsø. Program og påmelding er nå klart. 

Et arbeidsliv som satser på samhandling

Samhandling

Hvordan jobber arbeidslivsaktører som PwC, DnB og Sopra Steria med samhandling og organisasjonslæring? Svaret viser seg å være relevant for oss i akademia.

Auka studiekvalitet med digital læringssti

For å auke kvaliteten på innovasjonsstudiet for kommunesektoren, har Høgskolen i Lillehammer utvikla ein digital læringssti ved hjelp av læringsplattformen Moodle.

Nettkurs i seksuell helse og rettigheter

For å øke seksualkunnskapen i både utdanning og arbeidsliv, tilbyr HiOA et nettkurs i seksuell helse og rettigheter.

Læringsteknologi tilpasset arbeidslivet

Til tross for store endringer i arbeidshverdagen for en programmerer, har undervisningen stort sett vært uendret de siste 20 årene. Det vil Universitetet i Agder gjør noe med.

Sider