Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

arbeidsliv og digital læring

Lærer etter 70:20:10-modell

70-20-10

I et selskap med 21 000 ansatte er implementering av læring og digital kompetanse viktig.  Opplæring i rederiet Wilhelmsen utvikles etter læringsmodellen 70:20:10.

Avatarer lærer Wilhelmsen-ansatte salg

Avatar i salgsprgrammet

Wilhelmsen har utviklet et salgs- og kundeserviceprogram som over 300 ansatte over hele verden skal gjennom.

Rederiet Wilhelmsen satser på VR

Rederiet Wilhelmsen mener bruk av Virtual Reality-teknologi (VR) blir noe av det viktigste innenfor kompetanseheving framover.

Wilhelmsen Group: Læring i et globalt perspektiv

I det verdensomspennende rederiet Wilhelmsen Group står kontinuerlig læring og kompetanseutvikling sterkt. Slik jobber de med digital kompetanseheving:

10 millioner til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Utdanningstilbudet skal rette seg mot bedrifter og arbeidstakere som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering. Søknadsfrist er 12.11.2018.

UiA-prosjekt lever videre i norsk oppstartsselskap

Prosjektet T-FLIP har endret undervisningen i programmeringsfag ved UiA. Nå lanserer tidligere studenter sitt eget kodelæringsverktøy, med et internasjonalt marked. 

35 millioner kroner i utviklingsmidler til fagskolene 2018

elever lærer elektronikk

Kunnskapsdepartementet  har bevilget 35 millioner kroner i utviklingsmidler for økt kvalitet i fagskoleutdanningene.

Stor suksess med digitalisert videreutdanning

Styrt selvstudium, jevn studieprogresjon og aktiv læring har vært nøkkelen til suksess for videreutdanningen UiB tilbyr i samarbeid med utdanningsselskapet Addisco. 

Arbeidslivsrelevans: En bachelorgrad på egne ben?

Studentersamarbeider med nettbrett

Arbeidslivsrelevans på bachelor-nivå synes ikke å nærme seg en løsning, snarere tvert imot. Hvorfor?

Sider