Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

åpne læringsressurser

Ny app førebur lærarstudentar på kvardagen som ventar

Anders Grov Nilsen, prosjektleiar for "Lærar for ein dag"

Høgskulen på Vestlandet har utvikla ein læringsapp som skal førebu lærarstudentar på situasjonar dei kan møte i klasserommet. 

Ressursbank for korte undervisningsvideoer

Martin Gaustad og Gunnar Horn fra Universitetet i Agder har vært sentrale i utviklingen av den videobaserte ressursbanken videoforelesning.no.

Videoforelesning.no er en videobasert ressursbank for planlegging, produksjon og bruk av korte undervisningsvideoer. Tjenesten er utviklet ved Universitetet i Agder.

Interaktive læringsressurser ga mer aktive MOOC-studenter

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bruk av interaktive læringsressurser er positivt for studentenes selvstudier, er erfaringen fra MOOC-en "Det digitale bibliotek" ved Nord universitet. 

Storstilt lansering av internasjonal MOOC i sykepleiehistorie

Prosjektgruppen for "Sykepleie går aMOOC".

Torsdag 16. februar gikk startskuddet for UiTs første internasjonale MOOC. – En merkedag, sa leder ved institutt for helse- og omsorgsfag, Nina Emaus, da hun erklærte MOOC-en for åpnet.

App øker motivasjonen for å lære arter

Da biologistudentene ved UiB fikk en app for å identifisere arter, økte motivasjonen betydelig.

Ny italiensk MOOC-plattform

15 italienske universitet står bak den nye MOOC-plattforma EduOpen.

Satser langsiktig på åpen deling på nett

Illustrasjonsfoto for Bokskapet HiOA.

Med den digitale publiseringsløsningen Bokskapet gjør HiOA digitale læreverk åpent tilgjengelig på nett. En driftsavtale med BIBSYS sikrer langsiktighet i prosjektet.

Nettbasert opplæring i litterær analyse

Prosjektgruppa i LiCOR. Frå venstre: Shervin Danai, Tim Saunders, Silje E. Sandbrekkene og Svenn-Arve Myklebost.

Høgskulen i Volda utviklar ein digital ressurs som skal gi engelskstudentane grunnleggande opplæring i lesing og tolking av litteratur.

Digitalisering viktig for studentrekrutteringa

Profil av Per Kristian Rekdal

Ved Høgskolen i Molde legg dei mange av forelesingane sine ut på nett. Slik når dei studentar over heile landet.

Sider