Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

adaptiv læring

Spill-lignende belønning gir økt motivasjon

Elever ved Stranda videregående skole tester ut det adaptive læringsverktøyet.

Et adaptivt læringsverktøy med spill-lignende belønning øker studentenes motivasjon, er erfaringen fra et av NTNU-prosjektene vi har vært med på å finansiere. 

To NUV-prosjekter nominert til Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris

Christian Auby, Morten Goodwin og Per-Arne Andersen

Prosjektene T-FLIP ved UiA og Flexphil ved UiO er blant 13 nominerte til årets utdanningskvalitetspris.

Læringsteknologi tilpasset arbeidslivet

Til tross for store endringer i arbeidshverdagen for en programmerer, har undervisningen stort sett vært uendret de siste 20 årene. Det vil Universitetet i Agder gjør noe med.

Bruk av kunstig intelligens for behovsbaserte studentoppgaver

T-FLIP er bygget slik at studenter gjør programmeringsoppgaver, leverer inn oppgavene, og får umiddelbar tilbakemelding på om oppgavene er korrekt utført eller ikke.