digitalisering

Digitalisering må tydelig kobles til utdanningskvalitet

studenter samarbeider med iPad

Når sektoren nå tar fatt på å realisere føringene i kvalitetsmeldingen, er det viktig at digitalisering kobles tydelig til utdanningskvalitet både i nasjonal utdanningsledelse og i universitets- og høgskolesektorens daglige arbeid.

Norgesuniversitetet lyser ut 89,6 mill. til digitalisering av grunnskolelærerutdanning

Undervisningssituasjon med teknologi

Vi lyser ut midler til store prosjekt hvor hele grunnskolelærerutdanninger får muligheten til å bygge digital kompetanse i alle ledd.

Digitalisering gir betre kvalitet i undervisninga

Prosjektgruppa "Ei reise gjennom kroppen - forstå god helse".

Ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har fleire digitaliseringsprosjekt bidratt til auka bevisstgjering om kva som er god undervisning. 

Trenger en nasjonal arena for kvalitet i utdanning

Illustrasjonsfoto fra UiOs heldigitale eksamensanlegget i Silurveien 2. Fotograf: Nicklas Knudsen

Norsk høyere utdanning trenger en helhetlig tilnærming til digitalisering, skriver vår direktør, Jon Lanestedt, i en kronikk i Khrono. 

Debatt om studentenes oppfatning av kvalitet med digitalisering

Studenter som samarbeider rundt en stor skjerm

For første gang inneholder Studiebarometeret et batteri med spørsmål om digitalisering og utdanningskvalitet. Svarene, eller snarere tolkningen av svarene, har skapt debatt.

Digitalisering for utdanningskvalitet er et lederansvar

Forsideillustrasjon fra stortingsmeldingen Kultur for kvalitet

Digitalisering for utdanningskvalitet er et lederansvar. Dette understrekes i stortingsmeldingen Kultur for kvalitet og sammenfaller med viten fra Digital tilstand.

Implementering og utnyttelse av nytt LMS

Hvordan kan man tilrettelegge for god pedagogisk begrunnet bruk av nytt LMS? Dette blir viktig når 20 universiteter og høgskoler skal i gang med nytt LMS i etterkant av det store fellesanbudet.

Canvas valgt som UH-sektorens prefererte LMS-tilbyder

20 universiteter og høgskoler har vært med i UNINETTs felles anskaffelsesprosess for ny e-læringsplattform (LMS). Kontrakter er tildelt tre leverandører, med Canvas som den prefererte.

Digitalisering viktig for studentrekrutteringa

Profil av Per Kristian Rekdal

Ved Høgskolen i Molde legg dei mange av forelesingane sine ut på nett. Slik når dei studentar over heile landet.

Sider