kvalitet

Digitalisering for utdanningskvalitet - status i norsk høyere utdanning

Norgesuniversitetets direktør, Jon Lanestedt.

I en ny rapport oppsummerer Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring innspillene sentrale utdanningsinstitusjoner har gitt til stortingsmeldingen "Kultur for kvalitet i høyere utdanning".  

Tema: 

Ressursbank for korte undervisningsvideoer

Martin Gaustad og Gunnar Horn fra Universitetet i Agder har vært sentrale i utviklingen av den videobaserte ressursbanken videoforelesning.no.

Videoforelesning.no er en videobasert ressursbank for planlegging, produksjon og bruk av korte undervisningsvideoer. Tjenesten er utviklet ved Universitetet i Agder.

Digitalisering gir betre kvalitet i undervisninga

Prosjektgruppa "Ei reise gjennom kroppen - forstå god helse".

Ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har fleire digitaliseringsprosjekt bidratt til auka bevisstgjering om kva som er god undervisning. 

Prosjektmidler til fagskoleutdanningen

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kunnskapsdepartementet lyser ut midler for kvalitetsutvikling av fagskoleutdanningen. Midlene tildeles prosjekter og tiltak som bidrar til bruk av teknologi for læring. 

Klart for nye UH-ped webinarer

Illustrasjonsfoto med tekst webinar fra Colourbox

30. mars er det klart for to nye webinarer fra UH-ped nettverket. Kvalitet i nettundervisningen og veiledning i teknologirike omgivelser står på agendaen. 

Blei inspirert av erfaringar frå Universitetet i Maastricht

Anita Iversen ved HelPed og professor Jeroen J.G. van Merriënboer frå Universitetet i Maastricht.

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved UiT inviterte nyleg til gjesteforelesing med professor Jeroen J.G. van Merriënboer frå Universitetet i Maastricht. – Hans eksempel på bruk av digitale virkemiddel i undervisning var veldig inspirerande, fortel Anita Iversen, leiar ved HelPed. 

Norgesuniversitetets hovedoppgave er kvalitetsutvikling

Illustrasjon av omorganisering

Kunnskapsdepartementets prosjekt om organisering av kunnskapssektoren er nå i sluttfasen. Her deler vi hovedpoengene i Norgesuniversitetets innspill til denne prosessen.

Dette skal de nye NUV-prosjektene jobbe med

To unge kvinner med et nettbrett og en bok på biblioteket

Er du nysgjerrig på hva slags søknader vi får inn her på Norgesuniversitetet og hva de nye prosjektene skal jobbe med? Her er en oversikt over søknadsrunden og de endelige tildelingene av prosjektmidler for 2017/2018.

Debatt om studentenes oppfatning av kvalitet med digitalisering

Studenter som samarbeider rundt en stor skjerm

For første gang inneholder Studiebarometeret et batteri med spørsmål om digitalisering og utdanningskvalitet. Svarene, eller snarere tolkningen av svarene, har skapt debatt.

Sider