Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Læringsteknologi tilpasset arbeidslivet

Til tross for store endringer i arbeidshverdagen for en programmerer, har undervisningen stort sett vært uendret de siste 20 årene. Det vil Universitetet i Agder gjør noe med.

Dagens undervisning i programmering på universitet og høgskole treffer ikke arbeidslivets behov.

– En etablert standard i arbeidslivet er såkalt testdrevet utvikling, det vil si at programmereren i tillegg til selve dataprogrammet også utvikler små testprogrammer som bekrefter at løsningen fungerer. Denne metodikken er ikke etablert i undervisningen, forteller Morten Goodwin.

Han er førsteamanuensis ved institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og prosjektleder for T-FLIP, som er et samarbeid mellom UiA, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus, og Noroff University College. Prosjektet er delvis finansiert av Norgesuniversitetet.

– T-FLIP står for testdrevet ferdighetslæring i programmering, og har som mål å prøve ut og etablere en ny læringsteknologi for studentene i programmeringsfag, forklarer Goodwin.

Tett dialog med næringslivet

Prosjektet har fra dag én hatt god dialog med aktører i næringslivet.

– Allerede i 2013 tok vi kontakt med næringslivet, for å kartlegge hvilken kompetanse de trenger. Vi satt med en følelse av at studentene måtte ha ny opplæring når de kom ut i bedriftene, og det er i så fall uheldig, sier Goodwin.

Som et resultat ble det etablert et forprosjekt, hvor de undersøkte hvilke verktøy bedriftene bruker og hvordan de jobber.

– Studentene i programmeringsfag må lære seg å bruke både arbeidsmetodikken og verktøyene de vil møte i arbeidslivet. Dette inkluderer versjonskontroll, integrasjons- og byggemiljø, forklarer prosjektleder Morten Goodwin.

Som en del av T-FLIP har UiA opprettet et testsenter der studentene får automatisk evaluering av programkode og tilbakemelding på studentoppgaver. Her jobber de i et miljø som er så likt arbeidslivet som mulig.

Bedre resultater

Studentene liker den nye måten å jobbe på, ifølge prosjektlederen.

 – De er utelukkende positive til automatisk tilbakemelding, og bruker det aktivt. I starten av semesteret hender det noen klager over at det blir mange nye verktøy å lære seg, men etter et par uker går det seg til.

Automatisk testing er likevel ikke en erstatning for læreren, som fortsatt har en viktig rolle i undervisningen.

– Testene gjør det mulig å kjøre flere oppgaver uten at det går utover kapasiteten til læreren, og læreren kan fokusere på å evaluere oppgaver som ikke lar seg enkelt teste, forklarer Goodwin.

Hans opplever at studentene lærere raskere med den nye læringsteknologien.

– Ja, uten tvil. Resultatene blant mine studenter er helt klart bedre. De lærer veldig mye av å teste automatisk.

Mellom 400 og 500 UiA-studenter er i dag tilknyttet T-FLIP, som går over alle klassetrinn på bachelor i ulike programmeringsfag. Fra og med høsten 2016 tas systemet i bruk i flere fag, blant annet programmering for multimediastudenter, og høynivåfaget programmeringskonsepter.

Les mer om T-FLIP på prosjektets egen nettside

Gå til prosjekt: T-FLIP

Skriv ny kommentar