Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

1/2017: MOOC i høyere utdanning - historier om pedagogisk utviklingsarbeid

Siden 2013 har Norgesuniversitetet gitt støtte til utvikling av elleve MOOC-er, en betraktelig andel av den norske MOOC-floraen. Sju av prosjektene har delt erfaringene sine i denne artikkelsamlingen, sammen med to prosjekter som har utviklet eller utforsket MOOC-relevant teknologi.

Innhold i artikkelsamlingen

Du vil blant annet lese om MOOC som katalysator for å heve kvaliteten i utdanningen ved å drive fram ny lærings- og undervisningspraksis, om vurderingsformer som sikrer læringskvalitet, om video og interaktiv video for formidling i MOOC, og om hvordan MOOC møter opplæringsbehovet i arbeidslivet.

Artiklene i dette heftet er ikke prosjektrapporter. I stedet tar de for seg viktige erfaringer man har gjort, og som har overføringsverdi til andre som har planer om å gjøre noe lignende. Noen tar opp organisatoriske utfordringer, mens andre fokuserer på digitale verktøy.

De fleste av MOOC-ene som er beskrevet, er den første på det gjeldende fakultetet, ofte på hele institusjonen. Det å planlegge, designe og gjennomføre en MOOC krever kompetanse fra mange ulike enheter eller støttemiljøer. Derfor er det ikke uventet at mange av artiklene beskriver organisatoriske utfordringer og lærdommer.

Hvor går MOOC-fenomenet?

MOOC-bølgen har skapt mye diskusjon og oppmerksomhet om hvordan MOOC kan integreres i studieprogrammer ved læresteder, opplæring i arbeidslivet, og ikke minst kombinasjonen av disse. Det er Norgesuniversitetets forhåpning at denne artikkelsamlingen vil bidra i debatten om hvor MOOC-fenomenet går videre.

Skriv ny kommentar