Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

2/2013: Campus Ålesund: Maritime Møre sin rolle i utviklingen av et "kraftsenter for kompetanse"

Samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og utdanningssektoren har bidratt til å skape et verdensledende miljø innenfor maritim sektor.

Her kommer historien:

Hvorfor er vi så dårlige på det vi er best til?

Dette var den motsetningsfylte og ettertenksomme tittelen på en publikasjon Norgesuniversitetet ga ut i 2010. Ekspertgruppen for samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning, med mandat fra Norgesuniversitet, gjorde opp status for arbeidet med en artikkelsamling.

Til da hadde gruppen lagt vekt på å finne fram til de gode eksemplene og lete etter tiltak som kunne være egnet for å styrke slikt samarbeid. Det var en reise i både det fremragende og det helt fraværende. Det fremragende var ofte drevet fram av dyktige lærere og forskere, båret fram av entusiasme og som oftest ekstern prosjektfinansiering. Problemet var ofte at samarbeidene var flyktige. De levde og døde med ildsjeler og tilførsel av frisk kapital. Noe av det vi så helt tydelig, var mangelen på et virkemiddelapparat, på incentiver for varig samarbeid mellom UH-sektoren og arbeidslivet.

Dette ble bekreftet gjennom de kontaktene vi fikk til de helt særegne suksesshistoriene.

Hva var grunnlaget for at disse kunne lykkes, ikke bare med enkeltprosjekter, men som en institusjonalisert arbeidsform, som en godt forankret samarbeidskultur?

Ikke overaskende var det rundt noen av våre National Centres of Expertice (NCE) at vi fant de mest spennende prosjektene. Her så vi hvordan et statlig virkemiddel skapte de rammebetingelsene som skulle til for å bygge samarbeid mellom lokale industriklynger og kompetansemiljøene.

I andre fase av ekspertgruppens arbeid med å dokumentere og vise fram de gode eksemplene har vi lagt vekt på å gå dypere inn i noen av disse NCE-baserte samarbeidsrelasjonene. Vi ville bringe på det rene hva som har skjedd og hvordan det kunne skje.

Vi har studert:

  • Industrimasteren på Kongsberg
  • Integrasjonen av innovasjon, utdanning og industriell nyskaping gjennom Oslo Cancer Cluster
  • Klyngesamarbeidet på Raufoss og i Grenland
  • NODE-klyngen i Agder

Erfaringene fra dette arbeidet skal vi komme tilbake til.

Historien som fortelles her, er den om hvordan samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og utdanningssektoren på nordvestlandet har bidratt til å skape et verdensledende miljø innenfor maritim sektor. Vi har valgt å fortelle denne historien i sin helhet, som en utviklingsprosess, skapt av mange aktører, og som til sammen fremstår som en av våre beste eksempler på suksess.

Historien rommer alle ingredienser, men akkurat dette eksempelet er særlig interessant for å tydeliggjøre teknologiens rolle som brobygger mellom utdanningssektoren og næringslivet. Simulatorteknologien og kompetanse som er bygget opp i Ålesund er i seg selv et eksempel på gjensidig nytte av digitale læringsressurser.

En historie som ikke har vært skrevet før, og som vi tror mange vil ha glede av både for å lære og la seg inspirere.