Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

2/2010: Kunsten å ile langsomt: IKT i høyere utdanning

Les rapporten "Kunsten å ile langsomt", som tar for seg organiseringen av pedagogisk bruk av IKT ved universiteter og høgskoler.

Norgesuniversitetet engasjerer til enhver tid ulike ekspertgrupper, som skal kartlegge, undersøke og utrede temaer innenfor høyere utdanning.

Nå har Ekspertgruppen for pedagogisk bruk av IKT utgitt en rapport

Rapporten kommer med konkrete råd om hvordan man kan mestre den kompleksiteten som kjennetegner pedagogisk bruk av IKT i høyere utdanning.

Den drøfter også ulike måter å organisere bruk av IKT på, betydningen av strategisk forankring og synlig ledelse, samt rammebetingelser fra myndighetene.

Rapporten er relevant for alle som jobber med feltet i høyere utdanning.