Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

1/2013: Artikler om kvalitet i høyere utdanning

Utgivelsen "Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - eksempler fra teknologi og læring på og utenfor campus" har 21 bidrag som viser forskjellige perspektiver på kvalitet.

Forfatterne er nasjonale premissleverandører, aktører på institusjonsnivå samt enkeltpersoner og miljø som arbeider med kvalitet i fleksibel utdanning.

Redaktører er Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum. Utgivelsen er en del av Norgesuniversitets Skriftserie.

Ekspertgruppe for kvalitet

Utgivelsen er et resultat av arbeidet til Ekspertgruppa for kvalitet i IKT-støttet utdanning, som skal styrke kunnskapen om feltet.

Gruppa ble opprettet av Norgesuniversitetet i 2011 og virker ut året. I tillegg til denne artikkelsamlingen med praktiske eksempler, er et annet produkt av gruppas arbeid en større bokutgivelse: en samling artikler som reflekterer over kvalitet i fleksibel utdanning.

Kriterier for kvalitet

I tillegg arbeider ekspertgruppa med å sette sammen kriterier for kvalitet i høyere utdanning. Artiklene i denne utgivelsen skal kunne bidra til å definere disse.

Kriteriene skal virke som rettesnor for utdannere og ledere som holder på med fleksibel høyere utdanning. De kommer til å være tilgjengelig både på nett og papir.

Titler og forfattere i "Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning"

"NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning"
Ole Jacob Skodvin, NOKUT

"IKT i høyere utdanning - kvalitetsheving eller hype?"
Olgunn Ransedokken, UHRs utdanningsutvalg

"Hva er kvalitet i fleksibel utdanning - Norgesuniversitetets perspektiv"
Eva Gjerdrum, Norgesuniversitetet

"eCampus - digitalisering av høyere utdanning"
Ingrid Melve, eCampus

"Yes, we Khan"
Helge Halvorsen, NHO

"Praksis med mer - Er det samme krav til kvalitet i alle slags lærerutdanninger"
Astrid Børsheim, NOKUT

"Bruk av IKT i høyere utdanning - for et helhetlig fokus på læringsutbytte
Trine Oftedal og Wenche D. Åsheim, Norsk studentorganisasjon

"Strategivalg for et digitalt universitet"
Kuvvet Atakan, Universitetet i Bergen

"Utdanningskvalitet og utdanningsledelse"
Berit Kjeldstad, NTNU

"Fleksible utdanningstilbud - pedagogisk utviklingsarbeid på institusjonsnivå"
Marit Allern, Universitetet i Tromsø

"LMS - En arena for kvalitetsutvikling?"
G. Netteland, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Yngve Nordkvelle, Høgskolen i Lillehammer

"Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser"
A. Lund, J. Bakken og K. Engelien, Universitetet i Oslo

"Kvalitetsstempling av fleksibel høyere utdanning"
T. Fossland, Universitetet i Tromsø og K.R. Ramberg, NTNU

"Digital eksamen som et ledd i EKTsatsing og styrking av kvalitet i utdanningene"
Nora Clarke og Birte Simonsen, Universitetet i Agder

"Sentrale prinsipper for kvalitet i diskusjoner på nett inne høyere utdanning"
Trine Fossland, Universitetet i Tromsø

"Formativ e-vurdering og læringsutbytte i høyere utdanning - frå intensjon til realitet"
Rune J. Krumsvik, Universitetet i Bergen

"Hardt og stramt, mykt og fleksibelt"
Toril Eikaas Eide, Universitetet i Bergen

"Trygt læringsmiljø på nett for å lære gjennom skriftlige dialoger i diskusjonsfora"
Hanne Maria Bingen, Diakonhjemmet Høgskole

"Kvalitet i nett - og praksisbasert bachelor i sykepleie - hva er det?"
Grete Dillern, Universitetet i Nordland

"Kvalitetsperspektiver ved digital historiefortelling for læring i høyere utdanning"
Grete Jamissen, Høgskolen i Oslo

"Veien videre for arbeidet med kvalitet i fleksibel høyere utdanning"
Trine Fossland, Kirsti Rye Ramber og Eva Gjerdrum

Vil du ha tilsendt artikkelsamlingen fra oss? Send en e-post til post@norgesuniversitetet.no