Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

1/2009: Digitale utfordringer - Stor variasjon i bruk av IKT blant studenter

Det er store muligheter for å utnytte IKT til mer studentaktiv undervisning, men disse mulighetene er tatt i bruk i varierende grad. Dette viser funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor.

Norgesuniversitetet gjennomførte høsten 2008 en større spørreundersøkelse om bruk av IKT blant studenter, fagansatte og instituttledere ved norske universiteter og høgskoler. Til sammen har 5686 studenter og 889 ansatte svart på spørsmål om hvor mye og hvordan IKT brukes i forbindelse med studier, og hvordan det legges til rette for bruk av IKT. Det er første gang det gjennomføres en slik kartlegging av IKT-bruk i høyere utdanning.

Rapporten kan også bestilles.