Norgesuniversitetets skriftserie

Norgesuniversitetets skriftsserie

Noregsuniversitetes skriftserie tek opp ulike tema innanfor fleksibel og livslang læring, og er ei vidareføring av SOFFs rapportserie.

Eit overordna mål med skriftserien er å hjelpe til å spreie resultat og dele erfaringar frå arbeidet på feltet. Mange av bidraga byggjer på erfaringar frå prosjekt som har fått utviklingsstønad frå Noregsuniversitetet.

Dei fleste bøkene finst i fulltekstversjon her på nettstaden, så du kan lese dei og laste dei ned som pdf-dokument - sjå vedlegg under omtalen av kvar einskild bok. 

For å tinge trykt versjon av bøkene:  Ring tlf. 77 64 59 57 eller send e-post til post@norgesuniversitetet.no

Sider