Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Norgesuniversitetets skriftserie

Norgesuniversitetets skriftsserie

Noregsuniversitetes skriftserie tek opp ulike tema innanfor fleksibel og livslang læring, og er ei vidareføring av SOFFs rapportserie.

Eit overordna mål med skriftserien er å hjelpe til å spreie resultat og dele erfaringar frå arbeidet på feltet. Mange av bidraga byggjer på erfaringar frå prosjekt som har fått utviklingsstønad frå Noregsuniversitetet.

Dei fleste bøkene finst i fulltekstversjon her på nettstaden, så du kan lese dei og laste dei ned som pdf-dokument - sjå vedlegg under omtalen av kvar einskild bok. 

For å tinge trykt versjon av bøkene:  Ring tlf. 77 64 59 57 eller send e-post til post@norgesuniversitetet.no

Sider