Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Innspill til arbeidet med digitalisering ved UH-institusjonene

Funn og analyser av dataene fra vår nasjonale undersøkelse Digital tilstand 2014, konkluderte med at mange utdanningsinstitusjoner legger mye av ansvaret for hvordan det jobbes med digitalisering i utdanning på ildsjeler og engasjerte medarbeidere.

Videre viser resultatene fra undersøkelsen at for å styrke digitaliseringens potensial for å fremme læring og kvalitet, må innsats og aktiviteter tilknyttet digitalisering i større grad systematiseres ved lærestedene.

En sentral konklusjon fra analysene, er at det er behov for et mere tydelig og helhetlig fokus på utdanningsledelse på alle nivå både ved institusjonene og i sektoren. 

Vi har hentet inspirasjon fra flere av utdanningsinstitusjonene som jobber systematisk med digitalisering, og har lagd en sjekkliste til refleksjon og diskusjon.

Last ned sjekklisten her (PDF) 

Skriv ny kommentar