Nettkurs i seksuell helse og rettigheter

For å øke seksualkunnskapen i både utdanning og arbeidsliv, tilbyr HiOA et nettkurs i seksuell helse og rettigheter.

– Seksuell helse er ikke pensum i grunnutdanningene innenfor helse og pedagogikk. Vi mener dette er en viktig del av folkehelsearbeidet, og har derfor utviklet et nettkurs for ulike yrkesgrupper, forteller høgskolelektor og prosjektleder Gerd Hilde Lunde ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Sammen med førstelektor Ann-Karin Valle og pedagog og autorisert sexolog Stine Kühle-Hansen står hun bak dette 100 prosent nettbaserte masteremnet.

Treffer studenter i full jobb

Da startskuddet gikk 5. september var 80 studenter påmeldt studiet. Etter halvannen måned er antall studenter 65.

– Målgruppen er ansatte i sosialtjeneste og helsetjeneste, skole og barnehage, politi og andre som skal forholde seg til spørsmål som seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep i sitt arbeid, sier Lunde.

Studiet, som har fått navnet “Seksuell helse og seksualitetsundervisning”, går over 18 uker, og er utelukkende nettbasert. Studieinnsatsen er beregnet til 12 timer per uke.

– Vi vet at det er krevende å kombinere jobb og studier. I neste runde kommer vi derfor til å sette lengre innleveringsfrist for eksamen. Med bare én måned mellom kursets slutt og eksamensinnlevering, kan det bli hektisk, sier Gerd Hilde Lunde.

Hun er i dialog med studieadministrasjonen for om mulig å få endret eksamensdatoen også for dagens kull.

– Man gjør seg noen erfaringer underveis i et prosjekt, og så må man prøve å justere planene deretter.

Tidkrevende teknisk arbeid

Prosjektgruppa har hatt stor nytte av å samarbeid med det som tidligere het MOOCAHUSET ved HiOA, men som nå går under navnet LæringsVerkstedet.

– Vi har fått god hjelp derfra, men først og fremst på veiledningsaspektet. Alt det tekniske har prosjektgruppen gjort selv. Det har tatt langt mer tid enn vi trodde, sier Lunde.

Prosjektgruppen har selv produsert alt læringsinnholdet og case, og kodet innhold inn i EdX. Stine Kühle-Hansen har produsert de fleste av de 80 videoene med dyktige fagfolk.

Å få underviserne med på laget har bydd på få utfordringer.

– Sykepleiere, leger, psykologer, advokater og lærere, både interne og eksterne, har stilt opp gratis for oss. Flere kjente fagpersoner medvirker i kursvideoene, og er flotte ambassadører for studiet, forteller Kühle-Hansen, og legger til at mange gir uttrykk for at de er glad for at det endelig tilbys et kurs som dette innenfor et så viktig fagfelt.

Bruker ulike plattformer

I utgangspunktet ønsket prosjektgruppa å tilby kurset som en MOOC. De planene måtte skrinlegges da HiOA besluttet at all videreutdanning skal gis på masternivå.

– Vi var opptatt av samfunnsansvaret vårt, og ønsket derfor å gå bredt ut. Dette lot seg dessverre ikke gjøre i første omgang, men er noe vi fortsatt diskuterer. Blant annet vurderer vi å tilby 3 av de 9 emnene som MOOC, sier Lunde.

HiOA bruker per i dag plattformen edX til sine nettkurs. Der ligger innholdet i de 9 emnene, samt multiple choice-oppgaver som må bestås for å få godkjent studiet. Hver uke legger de kursansvarlige ut det de kaller ukens dilemma. Dette tilgjengeliggjøres både i edX og på Fronter, men diskusjonen foregår i edX.

– Vi har også en Facebook-gruppe for studiets første kull, som vi er innom flere ganger daglig. Her finner studentene hverandre på de ulike lokasjonene rundt om i landet, og avtaler kollokvier seg imellom. De deler lenker og erfaringer, og diskuterer saker fra media. Som kursansvarlige blander vi oss ikke så mye borti akkurat disse tingene, men bruker Facebook til å gi beskjeder, svare på spørsmål og lignende. Det fungerer veldig bra, sier Lunde.

Dette høstsemesteret testes alt som testes kan, og studentene er med på å forme piloten med sine tilbakemeldinger. Det er også fokusgrupper og spørreskjemaer underveis for å lytte til studentens brukeropplevelse. Ann-Karin Valle har hovedansvar for evalueringer av studiet.

Veiledning via Skype eller Adobe Connect 

På spørsmål om veien videre avslører Lunde, Valle og Kühle-Hansen spennende planer om engelsk oversettelse av studiet. Men først skal første kull i land med sine studier. Kurset avsluttes like før jul, eksamensoppgaven skal leveres inn i januar.

– Før eksamen tilbys studentene veiledning via Skype eller Adobe Connect. Det håper vi blir nyttig for dem, sier Lunde.

Sammen med prosjektgruppen forbereder hun en ny runde allerede i februar 2017.

Gå til prosjekt: Seksuell helse, seksuelle rettigheter og e-læring

Kommentarer

hei! Jeg ønsker kurs i seksuell helse! Har dere planer for dette i 2018?   Mvh Gry Breie - jordmor Tønsberg Kommune tlf 99034630

Hei! Dette må du henvende deg til HiOA for å få svar på. 

Skriv ny kommentar