Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Søknadsveiledning

Norgesuniversitetet tilbyr individuelle veiledninger for søkere på oppfordring fram til søknadsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men vil ikke kunne lese gjennom søknadsutkast. Veiledning kan gjøres på mail, på telefon eller ansikt til ansikt. Ta kontakt med ansatte ved Norgesuniversitetet for avtale: 

Norgesuniversitetet har 12,5 mill. kroner til fordeling til prosjekter hvert år. Midlene fordeles imidlertid på prosjektene over 2 år. Vi ønsker søknader både til større og mindre prosjekt. 

Vi arrangerte webinar om utlysninga 25. september. Se opptak av webinaret.