Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Kriterier for tildeling av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2019

1. januar ble Norgesuniversitetet fusjonert med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)og Program for kunstnerlig utviklingsarbeid (PKU) til et nytt direktorat under Kunnskapsdepartementet. I september blir dette formelt opprettet som Diku – Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Diku vil videreføre og videreutvikle virkemidlene til de fusjonerte virksomhetene.

I tråd med dette, og i forlengelse av Kunnskapsdepartementets føringer for Norgesuniversitetet i 2017 og 2018, lyser Diku ut utviklingsmidler for toårige prosjekter med oppstart i 2019 innen de samme tre prioriterte tematiske områdene som tidligere:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Hensikten med prioriteringen, for hvert tematiske område, er å:

  • fremme prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene
  • utvikle systematisk dokumentasjon av erfaringer og best practice for målgruppene i sektoren:
    • lærestedenes undervisere, prosjektmiljøer, støttefunksjoner og utdanningsledelse
    • departementet og andre myndigheter og rammesettere innen høyere utdanning

Norgesuniversitetet har opprettet ekspertgrupper som representerer nasjonal kompetanse innen hvert prioriterte område. Ekspertgruppene, som blir videreført i Diku, vil følge opp prosjektenes dokumentasjonsarbeid.

Nedenfor gjøres rede for kravene til søknader, først de som er felles for søknader innen alle de tre områdene, deretter de som stilles til søknader innen hvert av de tre områdene. 

På noen av sidene benyttes fortsatt Norgesuniversitetet som virksomhetsnavn, siden det er Norgesuniversitetets nettsted som benyttes. På andre sider omtaler vi oss allerede nå som Diku. Beklager hvis det virker forvirrende.

Neste: 1. Vurderingskriterier for søknader