Søk om prosjektmiddel

Norgesuniversitetet lyser ut midler for 2018

Midlene skal gå til prosjekter innenfor følgende områder:

Du kan lære av pågående prosjekter

Se hva andre har fått midler til. Last ned vårt hefte med korte beskrivelser av aktive prosjekter i 2016.