Om prosjektmidlene

Norgesuniversitetet/SIU planlegger å lyse ut prosjektmidler også for 2019, det vil si med søknadsfrist høsten 2018 og tildeling i 2019.

Det er fortsatt usikkert når utlysningen vil være klar. Vi er midt inne i en fusjonsprosess, og skal koordinere Norgesuniversitetets midler med utlysning av prosjektmidler i regi av den nye nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning. Vi venter på noen avklaringer fra Kunnskapsdepartementet, og kan ikke gå ut med dato for neste utlysning før disse er på plass.