Du er her

Psykologi årsenhet som fjernundervisningI forbindelse med innføring av kvalitetsreformen har Psykologisk institutt ved UiO brukt ressursene på omlegging av studiet. Samtidig ønsker begge partene (NKI/Psykologisk inst.) å fortsette samarbeidet gjennom utvikling og gjennomføring av psykologifagene i Årsenhet i Psykologi (20+10+10 st.p.). Partene vurderer utvidelse slik at det kan tilbys en 60-poengs sammensetning i psykologi om markedet er tilstede.
Opplegg
Tilbudet som utvikles vil bestå av Innføring i psykologi (20 st.p.), Forskningsmetoder 1 (10 st.p.) og Sosialpsykologi 1 (10 st.p.). Tilbudet utvikles som nettbasert undervisning med studieveiledninger, kommentarhefter og videoer. Tilbudet utvikles også i en tradisjonell form som ikke krever nett-tilgang. Det tilbys 2 frivillige samlinger i semesteret, et for faglig støtte og ett for oppgave- og eksamenstrening.
Utviklingen er påbegynt, og vi tok opp studenter høsten 2003 til en foreløpig utgave av 1 modul. Tilbudet er mottatt med stor interesse. Vi kommer til å rekruttere over 100 studenter høsten 2003.09.22

P82/2004

Kontaktperson

Torstein Rekkedal

Studietilbud som utvikles