Du er her

Prosesskriving med wiki-funksjonalitet

Prosjektet vil prøve ut hvordan teknologistøttede læringsaktiviteter generelt og prosesskriving via wiki-funksjonalitet spesielt kan bidra til mer fleksibel og variert læring på tvers av to studiesteder ved Handelshøyskolen BI. Kurset ”Utvikling og design av web-løsninger” gjennomføres tradisjonelt med 42 timers klasseromsundervisning over ett semester for en klasse ved henholdsvis BI Bergen og BI i Oslo. Læringsmålene i kurset er knyttet til teoretisk forståelse for utviklingsprosesser og egenskaper ved gode webløsninger. Studentene skal blant annet evaluere eksisterende web-løsninger og utvikle prototyper for nye løsninger. I dette prosjektet vil vi legge til rette for økt ferdighetstrening i bruk av IT-verktøy ved hjelp av ulike teknologistøttede læringsaktiviteter. Det vil videre bli igangsatt mindre øvingsoppgaver med bruk av ”peer assessment” (studentene vurderer hverandres arbeid). Wiki-verktøyet skal fasilitere samskriving på tvers av de to klassene og stimulere til økt aktivitet og deling av kunnskaper og erfaringer mellom studentene. Målet er å skrive en veiledning (wiki-bok) på minst ett sentralt tema i kurset.

Kontaktperson

Torunn Gjelsvik
Telefon: 
46410033

Studietilbud som utvikles