Du er her

Prosjektarkivet

Institusjon

Nr Prosjekt Institusjon Utlysning
P02/2017 Implementing formative assessment through digital portfolios Høgskolen på Vestlandet 2017
P10/2017 Digital opplæring for de som arbeider med barn med autismespekterforstyrrelser Høgskolen i Oslo og Akershus 2017
P11/2017 Digitale læringsverktøy i utviklingen av arbeidsplassen som læringarena i barnehagelærerutdanningen Høgskolen i Oslo og Akershus 2017
P12/2017 Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter - selvbestemt prevensjon - ungdomsseksualitet Høgskolen i Oslo og Akershus 2017
P14/2017 Et mangfold av digitale vurderingsformer i helsefag for vernepleierstudenter Høgskolen i Sørøst-Norge 2017
P18/2017 Framtidas ingeniørutdanning i Sunnhordland Høgskolen på Vestlandet 2017
P20/2017 Høyskolen Kristiania Flex - nye fleksible og studentaktive gjennomføringsmodeller for campus og nett Høyskolen Kristiania 2017
P22/2017 Interaktivt virtuelt feltarbeid Nord universitet 2017
P23/2017 Studenter som forskningsteam Nord universitet 2017
P27/2017 Øving og prestasjonsforberedelser i det interaktive rom Norges musikkhøgskole 2017
P30/2017 Familien Rød Tråd Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017
P33/2017 GEO GO Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017
P34/2017 Klasseromsquiz i Matematikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017
P36/2017 Davvi guovddážis - Focus on the North Sámi allaskuvla/Samisk høgskole 2017
P37/2017 Automatisk formativ og summativ vurdering UiT Norges arktiske universitet 2017
P41/2017 ProDiG Universitetet i Agder 2017
P42/2017 "Firenighet" - tre kurs for arbeidslivet i ny pedagogisk model Universitetet i Bergen 2017
P43/2017 Bedre språk, bedre jurister Universitetet i Bergen 2017
P48/2017 Teaching and Learning in the Digital Age: Online Tools and Assessment Practices Universitetet i Bergen 2017
P03/2016 Digital Helse-Lab Høgskolen på Vestlandet 2016
P07/2016 ”Learning factories in manufacturing industry and education” Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2016
P09/2016 Verdiskapende lederskap i arbeidslivet Høgskolen i innlandet 2016
P15/2016 Active Learning Module for Emergency Management Professionals using Virtual Reality Høgskolen i Molde 2016
P23/2016 Multimodal læringsressurs i Kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring. Høgskolen i Sørøst-Norge 2016
P24/2016 Gangen i en barnevernsak - en digital dynamisk læringssti Høgskolen i Sørøst-Norge 2016