Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Prosjektarkivet

Institusjon

Nr Prosjekt Institusjon Utlysning
P08/2018 Formativ vurdering av ER-diagrammer med LearnER Universitetet i Sørøst-Norge 2018
P02/2018 Feltbasert studentforskning i det digitale uteklasserommet Høgskolen i innlandet 2018
P04/2018 DOUPPT OsloMet 2018
P10/2018 Optiker på et brett Universitetet i Sørøst-Norge 2018
P12/2018 Det usagte i kommunikasjon Høgskolen på Vestlandet 2018
P13/2018 Digital læring i arbeidslivet Høgskolen på Vestlandet 2018
P20/2018 Min drømmeeksamen Høyskolen Kristiania 2018
P25/2018P Å bygge hjerner Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2018
P27/2018 Digitale verktøy for økt arbeidslivsrelevans i matteknologisk utdanning (DigiMat) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2018
P29/2018 Elektronisk studentvurdering (ESV) i praksisstudier bachelor sykepleie Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2018
P30/2018 FLIGG-II (Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk II) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2018
P31/2018 Kunnskapsbasert habilitering Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2018
P35/2018 SAMGen: StudentAktivt undervisningsopplegg innen Medisinsk Genetikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2018
P38/2018 Studentaktive læringsformer og bruk av digital læringsplattform for økt engasjement og kvalitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2018
P42/2018 En flipped classroom modell for campus, ekstern campus og nettstudenter UiT Norges arktiske universitet 2018
P45/2018 Etnografi som kunstnerisk forskning Universitetet i Agder 2018
P47/2018 A digital learning environment for field based geoscience teaching Universitetet i Bergen 2018
P49/2018 Veien mot kritisk tenkning: studentaktive læringsformer i russisk historie og kultur Universitetet i Bergen 2018
P50/2018 Blended active learning of statistics Universitetet i Oslo 2018
P52/2018 eASSESS Universitetet i Oslo 2018
P53/2018 Ett steg til - MOOC for norskopplæring på A2-nivå Universitetet i Oslo 2018
P54/2018 Flipping conservation with iNnovative and sustainable IT Tools (FliNT) Universitetet i Oslo 2018
P02/2017 Implementing formative assessment through digital portfolios Høgskolen på Vestlandet 2017
P10/2017 Digital opplæring for de som arbeider med barn med autismespekterforstyrrelser OsloMet 2017
P11/2017 Digitale læringsverktøy i utviklingen av arbeidsplassen som læringarena i barnehagelærerutdanningen OsloMet 2017