Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

"Allmennlærerutdanning på nett - bruk av ny teknologi for undervisning i sanntid"

Prosjektet har hatt som hovedmålsetting å omorganisere og fornye bruken av IKT i vår samlingsbaserte allmennlærerutdanning på deltid. Prosjektet har utviklet kompetansen blant våre faglærere og studentene i bruk av IKT i undervisning og læring. Prosjektet har vært delt inn i tre hovedkomponenter:

  • En nyorganisering av den obligatoriske delen (de to første årene) av allmennlærerutdanningen der undervisning, veiledning og studiearbeid har blitt gitt over nett i sann tid ved bruk av videokonferanse- programmet Nefsis levert av Meetcon.
  • Utarbeide nettbaserte fordypingsenheter i sentrale skolefag. Her har avdelingen startet Norsk 2 og Samfunnsfag.
  • Utvikle praksisoppfølging og evaluering ved bruk av IKT, dvs å følge opp studenter i undervisningssituasjon og veiledning ved bruk av Meetcon, Fronter og Skype.

Oppstart og nyorganisering av allmennlærerutdanningen har gått over all forventning og prosjektet har imøtekommet tidligere utfordringer med å utvikle en god toveis-kommunikasjon og faglig dialog med studentene ”der ute”. Nye verktøy for undervisning i sann tid og aplikasjonsdeling, samt god struktur og tydelighet har gjort kommunikasjon og faglig dialog på studiet svært god.

Generelt er avdelingen godt fornøyd med prosjektet, og flere andre enheter, for eksempel Etter- og Videreutdanning trekker store veksler på erfaringene prosjektet har samlet.

Høgskolen i Telemarks informasjonsside om samlingsbasert lærerutdanning.

Les rapport fra prosjektet.

P34/2009
Prosjektperiode
01. jan 2009
31. des 2009

Detaljer

Fagområde: 
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Kontaktperson

Anders Davidsen

Studietilbud som utvikles