Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Utvikling og evaluering av pedagogiske løsninger for fleksibel læring i et fellesnordisk utdanningstilbud innen sår

Prosjektet skal utvikle og evaluere pedagogiske løsninger for fleksibel læring. Løsningene skal utprøves fortløpende i forbindelse med utviklingen av et nytt fellesnordisk utdanningstilbud innen sår. Den nye utdanningen vil gi studenter økt kompetanse i å forebygge sår hos risikogrupper samt diagnostisere, behandle og lindre lidelser hos pasienter med sår.

Sentrale mål i prosjektet:

 • kompetanseheving for prosjektdeltagere i planlegging, organisering, gjennornforing og evaluering av IKT- basert undervisning på masternivå
 • videreutvikle, prove ut og evaluere IKTbaserte losninger for høring i et nordisk samarbeid
 • utvikle en fellesnordisk modulbasert fleksibel utdanning på masternivå innenfor fagområdet sår
 • styrke samarbeidet mellom ulike høyskoler og det kliniske feltet i Norden
 • spre resultatene fra utviklingsarbeidet og erfaringene med tekniske, pedagogiske og faglige løsninger nasjonalt og internasjonalt.

Erfaringer underveis

Løsninger for IKT støttet læring skal utvikles, utprøves, evalueres og videreutvikles. Disse er blant annet podcaster i form av lyd- og videofiler og kombinasjoner av lyd og bilde. I tillegg gjenstår det å videreutvikle hensiktsmessige løsninger for bruk av LMS (digital læringsplatform). IKT løsningene vil bygge på erfaringer fra inn- og utland, litteratur og forskning. Ulike IKT løsninger diskuteres med personer både nasjonalt og internasjonalt. Et systematisk søk etter litteratur utføres innen desember 2010.

De IKT baserte løsningene skal brukes i fleksibel fellesnordisk master i sår. Studieplan for denne masterutdanningen er under utarbeidelse. En referansegruppe og flere nasjonale ressurspersoner vil vurdere studieplanutkastet innen juni 2010 for å sikre klinisk relevans i masterutdanningen. Det gjenstår å ferdigstille studieplanen, konkrete oppgaver i studiet, foreta systematiske litteratursøk innenfor fagområdet sår og utforme dokumentet som skal underbygge NOKUT-søknaden.

Sluttresultater

Prosjektets planlagte aktiviteter er i stor grad oppnådd

 • samarbeid i inn- og utland omkring både fleksbel læring og sår
 • videreformidlet kunnskap og erfaringer fra prosjektet
 • etablert et verdifult samarbeid med klinisk praksis i Norge og Danmark
 • utviklet den planlagte studieplanen på 30 ECTS
 • videreutviklet nettbaserte løsninger for læring
 • publisert en vitenskapelig artikkel
 • publisert en fagartikkel
 • prosjektet er videreført i prosjektleders doktorgrad
Viktigste lærdommer: 

Samarbed mellom akademia og klinisk praksis kan gi relevante og populære videreutdanninger.

Utvikling av utdanningstilbud som skal tilbys i flere land krever antakelig et større prosjekt der ledelsen er involvert i stor grad i hele prosessen.

Systematisk evaluering av studenters erfaringer har gitt verdifulle innspill til kvalitetsforbedringer av nettbaserte løsninger for læring.

P14/2009
Prosjektperiode
01. nov 2009
31. des 2011

Detaljer

Fagområde: 
Helse-, sosial- og idrettsfag

Kontaktperson

Edda Johansen
Høgskolelektor
Telefon: 
41642376

Studietilbud som utvikles

Navn på emne, studieprogram eller kursStudiepoengFagområdeHjemmeside studietilbud
Sår - forebygging, behandling og lindring
30.00
Helse-, sosial- og idrettsfag