Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Teknologibasert entreprenørskap

Kompetanseheving gjennom samarbeid innen teknologibasert entreprenørskap

”Kompetanseheving gjennom samarbeid innen teknologibasert entreprenørskap” har vært et kompetansetungt prosjekt med et bredt nettverk innenfor både akademia så vel som arbeids-/næringsliv. Prosjektet har trukket på regionens samlede ressurser til å utvikle et tverrfaglig miljø med høy kompetanse innen teknologibasert entreprenørskap og å utvikle ingeniørutdanningens studietilbud innen entreprenørskapsfag. Prosjektet er interessant som modell med hensyn på tett samarbeid med krevende aktører i arbeidslivet.

Følgende delmål var satt for prosjektperioden:

  • At utdanningsstedene innen teknologisamarbeidet deler og i felleskap utvikler sin samlede kompetanse innen entreprenørskap under arbeidstittelen ”Entreprenørskapsforum”
  • At en modell for integrering av entreprenørskapskompetanse i ingeniørutdanningen i henhold til kvalifikasjonsrammeverket er utviklet
  • At en modell for utvikling av praktiske entreprenørskapsferdigheter gjennom casemetodikk og studentarbeid i teknologibedrifter er utviklet.
  • I samarbeid med MTI vil HiVe arbeide for en samarbeidsavtale med Boston ITEC. MTI og NCE MNT har allerede etablert et kurssamarbeid med professorer ved Institute of Technology Entrepreneurship and Commercialization (ITEC) ved Boston University (BU) om entreprenørskapskurs til næringslivet (www.bu.edu/itec/). BU har utviklet Norwegian School of Entrepreneurship med kurstilbud som gir studiepoeng for studenter på NTNUs Entreprenørskole og Gründerskolen.

Gjennom workshops og kurs med ressurspersoner fra industrien og Boston University/ITEC har Høgskolen i Vestfold videreutviklet kompetansen om casebasert undervisning innen entreprenørskap. Kompetanseheving har også skjedd gjennom studieturer til utdannings og/eller innovasjonsmiljøer for innhenting av best practice og inspirasjon innen nyere entreprenørskapspedagogikk.

Aktive samarbeidspartnere i prosjektet

  • OFA-teknologisamarbeid: Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljø- og biovitenskap, og høgskolene i Østfold, Buskerud og Vestfold. Under denne paraplyen er det etablert et samarbeid innenfor teknologi-/ingeniørutdanningene som går fra bachelor til Ph.D.
  • MicroTech Innovation (MTI): MTI representerer et tungt teknologisk og kommersielt miljø for kommersialisering spesielt innen mikro- og nanoteknologi
  • Norwegian Center of Expertise Micro Nano Technology (NCE MNT): NCE MNT i Horten er et nettverk av mikro- og nanoteknologibedrifter i med en sterk internasjonal posisjon
  • VRI-Vestfold: Prosjektet VRI Vestfold koordineres av HiVe i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune og partene i arbeidslivet i Vestfold
E20/2010
Prosjektperiode
01. aug 2010
31. mar 2012

Detaljer

Fagområde: 
Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag
Søkt bidrag: 
675 000,-
Tildeling: 
600 000,-

Kontaktperson

Are Branstad
Høgskolelektor
Telefon: 
33031270

Studietilbud som utvikles