Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Studentaktive læringsformer og bruk av digital læringsplattform for økt engasjement og kvalitet

Hvordan kan studentaktive metoder i gruppe og bruk av digital læringsplattform bidra til økt engasjement og kvalitet i læring ved bachelor i ergoterapi?

Ergoterapiutdanningen i Gjøvik har som overordnet mål å utdanne ansvarsbevisste, handlekraftige og reflekterte ergoterapeuter, hvor studentenes egenaktivitet vektlegges. Studiet bruker problembasert læring (PBL) og studentaktive læringsformer gjennom bruk av grupper som pedagogisk metode. Gruppearbeidet har sine fordeler for studiets overordnede mål, men utdanningen opplever også utfordringer med å organisere læringsformene på denne måten, eksempelvis ved «gratispassasjer» og formativ vurdering av den enkelte student.

Læringsmetodene som benyttes kan påvirke studentenes engasjement. Teambasert læring (TBL) er en undervisningsmetode som er utviklet for å gi økt aktivisering av studentene, fremme studentsamarbeid og sikre fremdrift i læringsprosessen (Michaelsen & Sweet 2008). Videre kan medstudentevaluering øke antall faglige tilbakemeldinger, gi øvelse i kritisk tenkning, gi større ansvar for egen faglig fremgang og gi høyere motivasjon (Topping 1998: Ertl & Wright 2008, Boud & Falchikov 2007).

Prosjektet ønsker å fremme/øke den enkeltes og totale studentaktiviteten ved arbeid i basisgrupper, det vil si sikre at alle studentene i basisgruppene deltar aktivt og bidrar i gruppearbeidet. Tiltakene i prosjektet, vil også gi forbedrede muligheter for formativ vurdering av den enkelte student. Hensikten er å vurdere for å lære, ikke bare vurdere det som er lært. Følgende målsettinger er formulert for prosjektet:

Studentene skal få rask, hyppigere og læringsfremmende tilbakemelding gjennom medstudentvurdering Utvikle et opplegg der læringsarbeidet tilrettelegges slik at studentene jobber "jevnt" med tradisjonelle, obligatoriske og ikke-obligatoriske oppgaver Videreutvikle emnet og studiet til å i større grad bruke studentaktive læringsformer (bl.a. TBL) for å oppnå bedre læringsutbytte Videreutvikle bruk av TBL-metodikken ved bruk av elektronisk læringsplattform Videreutvikle kompetanse i bruk av elektronisk læringsplattform, herunder forutsetninger for utvikling av påbygningsmoduler for læringsplattform. Videreutvikle kompetanse i pedagogiske metoder for å skape gode læringsprosesser.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Helse-, sosial- og idrettsfag

Kontaktperson

Torbjørn S. Jacbobsen
Universitetslektor
Telefon: 
95043026

Studietilbud som utvikles