Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Øving og prestasjonsforberedelser i det interaktive rom

Den selvregulerte musiker

Prosjektet ”Øving og Prestasjonsforberedelser i det interaktive rom” har som formål å skape en digital læringsarena der det tilrettelegges for aktiv læring rundt øving og prestasjonsforberedelser ved Norges Musikkhøgskole (NMH). Som ledd i dette er det praktiske målet for prosjektet å utvikle et øvings /prestasjonslaboratorium der man gjennom bruk av digitale verktøy og simulering (prosjektor, opptaksutstyr, IT-baserte presentasjons- og læringsstøtteverktøy) legger opp til aktiv læring og samarbeid mellom studenter og lærere. Hovedtemaet som belyses er hvordan digitale læringsverktøy kan integreres og benyttes i musikkstudenters øving og prestasjonsforberedelser. Under prosjektets andre fase vil prestasjonsforberedelser legges ut som et valgfag for utøvende musikkstudneter. På langt sikt har prosjektet som ambisjon å vurdere innføringen av et praksisrettet studieemne innenfor prestasjonsforberedelser som legger opp til langvarig samarbeid i grupper over tid. I dette henseende vil prosjektet utvikle det interdisiplinære samarbeidet med Norges idrettshøgskole (NIH) og deres psykologi og læringslaboratorium. Aktuelle spørsmålet som belyses er: 

Hvordan kan vi lære av idrettsfeltets bruk av digitale læringsverktøy i øving og prestasjonsforberedelser og hvordan kan dette aktivt integreres i musikkfeltet? 

Hvordan fungerer digitale verktøy som del av undervisning i øving (gruppe), forskning på egen læringsprosess og prestasjonsforberedelser?

Prosjektet vil knyttes til senter from fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE). Norges musikkhøgskole og Olympiatoppen utvikler et strategisk samarbeid, blant annet knyttet til prestasjonskonferansen og European Chamber Music Academy. Prosjektet beregnes presentert ved Olympiatoppens prestasjonskulturkonferanse 2018.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 
P27/2017
Prosjektperiode
01. jan 2017
31. des 2018

Detaljer

Fagområde: 
Humanistiske og estetiske fag

Kontaktperson

Johannes Lunde Hatfield
Seniorforsker
Telefon: 
41086561

Studietilbud som utvikles