Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Min drømmeeksamen

Faglige fra alle institutter redesigner sine emner for bedre samstemthet mellom læringsutbytte, læringsformer og vurdering

"Hadde jeg bare kunne vurdert studentene på den måten i stedet!"

Bakgrunn

Høyskolen Kristiania hadde høsten 2017 digitalisert omtrent 85% av alle skoleeksamener, og omtrent alle hjemmeeksamener, men så at digitaliseringen av eksamen oftest innebar å "sette strøm på" tradisjonelle vurderingsformer. Utgangspunktet for søknaden om dette prosjektet var at vi visste at mange faglige selv har ideer om hva som egentlig ville være gode arbeids- og vurderingsformer i sine emner. Det tar ofte bare litt ekstra tid og ressurser å sette disse ideene ut i livet. Vi bestemte oss derfor for å søke om midler til de fagliges egne konkrete ideer.

Bredde, bottom-up og erfaringsdeling

Vi sendte ut en forespørsel på epost til alle høyskolens faglige ansatte: "Din drømmeeksamen: Vi trenger dine innspill!". Vi mottok spontant mange konkrete innspill, og gikk videre med ni ideer fra faglige ved alle av høyskolens institutter. Vi ønsker med dette prosjektet å sette i gang et bredt engasjement og kunnskapsutvikling om nye vurderingsformer på hele høyskolen. Vi håper og tror det er en styrke at ideene kommer fra de faglige selv, og har tro på at et prosjekt med mange fagspesifikke piloter har større "smitteeffekt" internt på instituttene, enn å velge ut noen få, store prosjekter. Erfaringsdeling blir viktig i prosjektet.

Ulike tilnærminger til vurdering

Totalt sett dekker delprosjektene alle de tre formålene med vurdering: vurdering av læring, vurdering for læring, og vurdering som læring, og mange av dem kombinerer disse formålene. Felles for de fleste prosjekter er å bedre dekke og måle læringsutbytte i kategoriene Ferdigheter og Generell kompetanse.

Noen prosjekter vektlegger bedre formativ vurdering, med klart fokus på mer veiledning og tilbakemelding underveis – enten fra fagperson eller fra medstudenter. Andre prosjekter har fokus på bedre læringsaktiviteter og kriterier for å gjøre summativ vurdering.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Kontaktperson

Anders Nome
Leder for læringsteknologisenteret
Telefon: 
90064755

Studietilbud som utvikles