Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Lærar for ein dag

Eit konsept som kombinerer on- , off- campus-aktivitetar og utvikling av nye praksisar i fleksible lærarutdanningar

Lærarutdanninga har det siste tiåret vore utsett for omleggingar. Endringane fører til at noko blir nettbasert og noko vert deltidsstudium. Når me hybridiserer utdanningane må me tenkja nytt mellom anna omkring korleis me organiserer t.d. on- og off- campus-aktivitetar, og utvikla nye praksisar og ressursar. Studentane vil ikkje koma til campus for å delta på tradisjonelle einvegsførelesingar som kunne vore distribuert via nettet. Men dei vil koma til campus for å ta del i meiningsfylte og lærerike aktivitetar.

I "Lærar for ein dag" ønskjer me å kombinera on- og off-campus aktivitetar, og utvikla nye praksisar i fleksible lærarutdanningar.

«Lærar for ein dag» tek utgangspunkt i emnet «Pedagogikk og elevkunnskap (15 sp)». Gjennom arbeid med innhald og aktivitetar som støttar læringsutbytteskildringane utviklar me samstundes ein metodikk som kan vera overførbar til den nettstøtta lærarutdanninga.

For å lukkast med prosjektet vil me gjennomføra følgjande aktivitetar:

Utarbeida autentiske og realistiske case frå praksisfeltet. Desse skal visualiserast godt. Case/scenario skal setjast i ei ramme/portal. Case og portal skal vera ein pedagogisk ressurs for LU-læraren. Kontinuerleg refleksjon blant dei involverte i prosjektgruppa (praksisfeltet, LU og det pedagogiske IKT-miljøet) om korleis me utviklar nye tidsriktige praksisar for nettstøtta lærarutdanning.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Kontaktperson

Anders Grov Nilsen
Førstelektor
Telefon: 
53491511

Studietilbud som utvikles