Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Høyskolen Kristiania Flex - nye fleksible og studentaktive gjennomføringsmodeller for campus og nett

Bakgrunn og utfordringer

Høyskolen Kristiania Nettstudier har lang tradisjon for å tilby helt fleksible nettstudier, med fri oppstart og gjennomføring. Høyskolen Kristiania har også mange stedsbaserte utdanninger, med undervisning på campus.

I dette prosjektet prøver vi å løse utfordringer vi har identifisert blant både nettstudenter og campusstudenter:

Nettstudier: Noen studenter føler at de er alene i studiene. Noen savner mer samhandling i sanntid (klassefølelse), og studiene er for fleksible for noen. Krever stor selvdisiplin.

Studier på campus: Mange emner er lite fleksible. Vi har prøvd ut mulighet for at stedsbaserte studenter kan ta visse emner som nettstudier, men ser at denne studieformen kan bli for "fjern"/fleksibel for fulltidsstudenten på campus. En annen utfordring faglige påpeker er at det i de fleste emner er for få krav til studentaktivitet (arbeidskrav). Det er utfordrende for forelesere/lærere å rekke å få gitt faglig god tilbakemelding på studentarbeider, spesielt i store klasser.

Prosjekttiltak for nettstudiene i prosjektet:

 • Prøve ut en strammere struktur, med fast oppstart og klar tidsplan.
 • Synkrone nettsamlinger i begynnelsen av semesteret, og før eksamen. Fokus på å finne samarbeidspartnere, å legge en plan for gjennomføring, og å kunne behandle spesielt viktige spørsmål/temaer før eksamen.
 • Mulighet for å følge forelesningene som går på campus, synkront via nett og i opptak. Synkront: Kan delta med spørsmål og svar i studentresponssystemer. I tillegg til forelesninger i nettkurset.
 • Prøve ut Peer review som alternative innsendingsoppgaver.

Prosjekttiltak for campus-studiene i prosjektet:

 • Tilby et mer fleksibelt studietilbud for Campus-studenter uten at de må gå over til å være nettstudenter.
 • Mulighet for å følge forelesningene som går på campus, synkront via nett og i opptak. Synkront: Kan også delta i studentresponssystemer. 
 • Prøve ut "Peer review" som arbeidskrav i ulike emner.

Forventede/ønskede resultater av prosjektet:

 • Færre nettstudenter som etterlyser samarbeid med andre.
 • Stor tilfredshet med fleksibiliteten i studietilbudene som inngår i prosjektet.
 • Bedre resultatkvalitet og høyere grad av gjennomstrømning.
 • Økt kunnskap om studentaktive læringsformer, deriblant peer review, blant involverte fagpersoner.
 • Kunnskap om hva som er egnet modell/tilnærming for fleksibilisering av studier på campus.

Kontaktperson

Anders Nome
Leder for læringsteknologisenteret
Telefon: 
90064755

Studietilbud som utvikles