Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Formativ vurdering av ER-diagrammer med LearnER

Prosjektet har som målsetting å utvikle studentaktive læringsaktiviteter innen datamodellering basert på videreutvikling av en eksperimentell webapplikasjon LearnER, der studentene får individuelt tilpassede oppgaver og umiddelbare tilbakemeldinger.

Prosjektet er innvilget støtte fra Norgesuniversitetet innen tematisk område Digital vurdering. Prosjektperioden løper fra januar 2018 til desember 2019 og er et samarbeid mellom 2 faglærere ved Høgskolen i Sørøst-Norge, 1 faglærer ved Westerdals ACT og en masterstudent (programmerer) ved Høgskolen i Østfold.

Datamodellering med ER (Entity/Relationship) er en metode som brukes for å utforme strukturen til databasesystemer, det vil si å bestemme hvilke opplysninger databasen skal inneholde og hvordan disse opplysningene skal organiseres i tabeller. Et ER-diagram visualiserer strukturen til databasen.

Innføring i datamodellering inngår i mange IT- og ingeniørstudier. Utvikling av datamodeller i form av ER-diagrammer krever mye trening. For å bli god til å lage datamodeller er det nødvendig å løse mange oppgaver, med stigende størrelse og vanskelighetsgrad, og studentene bør helst få muligheten til å sammenligne egne forsøk med gode løsninger – og få konkrete tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan forbedres i akkurat sin modell. Med mange studenter så er det tidkrevende å gi god og konkret tilbakemelding. Det er samtidig slik at mange feil/misforståelser går igjen hos flere studenter, kanskje ikke i form av identiske diagrammer, men at visse deler av et diagram er likt.

LearnER er en webapplikasjon som begynnerstudenter innen IT kan bruke for å trene på datamodellering med ER. Verktøyet gir automatiske tilbakemeldinger på datamodellene som studentene lager ved sammenligning med en fasit. Første versjon av LearnER ble utviklet som del av en bacheloroppgave ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). LearnER er et eksperimentelt system, laget for å prøve ut nye undervisningsmetoder.

Aktivitetene i prosjektet kan deles inn som følger:

Videreutvikling av den eksisterende webapplikasjonen med hensyn på adaptive mekanismer, interaktiv hjelp, læringsanalyse og halvautomatisk vurdering. Utvikling av oppgaver, løsningsforslag, læringsvideoer og læringsaktiviteter i ulike typer av undervisningsopplegg ved HSN og Westerdals. Kartlegging av studentenes læringsutbytte.

 

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag

Kontaktperson

Bjørn Kristoffersen
Førstelektor
Telefon: 
35952723

Studietilbud som utvikles