Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

FLIGG-II (Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk II)

Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk-II

Ved de fleste byggeprosjekter er det helt avgjørende at den prosjekterende ingeniør har kunnskaper om geoteknikk. Fundamenter for bygninger, kaier, bruer, offshorekonstruksjoner og liknende, blir utsatt for store vertikale, horisontale og andre påkjenninger som skal overføres til jord. Disse påkjenningene må kunne overføres uten at det oppstår fare for sammenbrudd eller store forskyvninger. I veg- og jernbanebygging kan det bli nødvendig med store inngrep i form av belastninger eller store utgravninger. Skred og utglidninger i naturlig terreng kan også forekomme og må kunne vurderes.

 

Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk II (FLIGG II) skal ha et bredt samarbeid for å styrke geoteknikk-kompetansen gjennom å utarbeide moderne læremateriell av høy faglig kvalitet, tilrettelagt for e-læring. Materiellet blir prøvd ut i pedagogiske opplegg for e-læring for ulike målgrupper og for å gjøre dette samler vi et "landslag" av fagfolk med lang og variert praksis fra anvendt geoteknikk, og fra undervisning i faget. Materialet som prosjektet produserer er fritt tilgjengelig til bruk for bransjen og utdanningsinstitusjoner.  I FLIGG II vil vi videreutvikle ulike typer av interaktive digitale læremidler, vurderingsmetoder og prøve ut ulike tilnærminger med kombinasjon av animasjoner, quiz, forelesninger, oppgaver og presentasjoner. Hensikten er å utforme fleksible opplegg på en digital plattform som skaper god studentaktivitet og som man har mulighet til å evaluere.

 

Prosjektsamarbeidet skal stimulere til økt samhandling mellom bygg- og anleggsnæringen og høyere utdanningsinstitusjoner. Prosjektet vil kunne bidra til økt rekruttering av byggingeniører.

FLIGG II bygger videre på FLIGG prosjektet (2015-2017). Resultater fra FLIGG prosjektet finnes her: https://www.ntnu.no/ihb/fleksibel-l-ring-i-grunnleggende-geoteknikk

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag

Kontaktperson

Vikas Thakur
Professor
Telefon: 
41295717

Studietilbud som utvikles