Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Feltbasert studentforskning i det digitale uteklasserommet

Gjennomgående studentforskning som arbeid- og undervisningsmetode på flere nivåer av utdanningen.

Prosjektet vil på en ny måte involvere studentene i forskningsarbeid gjennom tett samarbeid mellom de emneansvarlige og pågående FOU aktivitet. Vi ønsker å stimulere for økt bruk av studentforskning som arbeidsmetode i de ulike emnene på bachelor- og masternivå og systematisere innsamlede data til videre bruk i undervisning (f.eks. statistikk-kurs) og forskning.

Feltbasert studentforskning i gruppe er en form for problembasert læring og en undervisningsmetode som kobler utdanning og forskning naturlig sammen. Prosjektet vil utvikle denne undervisningsformen i samarbeid med instituttets forskerteam og videre innføre feltbasert studentforskning som en gjennomgående arbeidsform fra bachelor- til masternivå.

Prosjektet har følgende hovedmål og delmål: Hovedmål: Utvikle feltbasert studentforskning som gjennomgående arbeidsmetode på flere nivåer i utdanningen.

Delmål 1: Utvide, digitalisere og implementere bruk av feltbasert studentforskning i flere emner på bachelor og master nivå.

Delmål 2: Integrere studentforskning i avdelingens pågående FOU aktivitet.

Delmål 3: Utarbeide gode rutiner for innkjøp, vedlikehold, utlån og opplæring i bruk av utstyr i forbindelse med registrering og innsamling av data fra studentforskning.

Prosjektet vil ha stort fokus på kompetanseheving blant de faglige og etablering av et støtteapparat for å nå målet om bred implementering av nye og mer arbeidskrevende undervisningsformer. Et tiltak er å gi tilbud om undervisningsstøtte i forbindelse med planlegging og gjennomføring av feltbasert studentforskning.

Bruk av teknologi for innhenting, registrering og lagring av feltdata er en avgjørende faktor for å opprettholde og sikre kvaliteten i datasett som skal benyttes i videre FoU arbeid. Prosjektet vil derfor utvikle gode systemer for oppdatering av digitalt utstyr og for utlån av ulikt utstyr i forbindelse med studentenes registrering og innsamling av data ute i felt. Opplæring, veiledning av studenter i felt og kvalitetssikring av datamaterialet er et viktig satsingsområde i prosjektet.

Evenstad som studiested er kjent for at det er kort vei mellom student og ansatte, forsker. Feltbasert studentforskning vil styrke studentenes opplevelse av denne nærheten til avdelingens pågående forskning og samtidig inkludere studentene i det akademiske fellesskapet på instituttet.

 

 

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag

Kontaktperson

Åshild Vassend Holm
Prodekan utdanning ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag
Telefon: 
94850356

Studietilbud som utvikles