Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Ett steg til - MOOC for norskopplæring på A2-nivå

MOOC for norskopplæring på A2-nivå - en påbygning til MOOCen "Introduction to Norwegian"

Prosjektet skal produsere en engasjerende og aktiviserende MOOC for norskopplæring på A2-nivå. Prosjektgruppen har allerede produsert A1-MOOCen "Introduction to Norwegian" på Futurelearn.com. MOOCen som nå skal produseres vil også inngå i et nytt "blended learning"-emne på UiO.

Kjernen i prosjektet er åtte filmepisoder hvor en gruppe unge, internasjonale studenter opptrer i gjenkjennelige situasjoner som f.eks. "på bruktmarked"osv.. Alle karakterene har distinkte personligheter og glimt i øyet. Etter hver film vil det være en forklaring av sentrale språkhandlinger i dialogene. Egne grammatikkartikler behandler språklæringsstoffet systematisk og leder fram til varierte øvingsoppgaver. MOOCen vil også inneholde åtte fonetikkfilmer som demonstrerer ulike sider ved norsk uttale. Deltakerne kan få sin uttale evaluert av faglærer ved å legge ut opptak i kommentarfeltet.

Alle elementene som her er beskrevet vil inneholde kommentarfelt hvor deltakerne kan ytre seg. Dette gir studentene muligheten til å praktiserer sine nye norskferdigheter, danne læringsfellesskap og gi faglærer mulighet til å korrigerende tilbakemeldinger.

Innarbeidet i MOOC-strukturen er også en chatbot. Her kan deltakerne i ro og mak skrive med "karakterene" fra filmene, noe som gir god språktrening.

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å kunne tilby fleksibel norskopplæring på A1/A2-nivå. Til sammen med «Introduction to Norwegian» vil UiO kunne tilby dette. MOOCen prosjektet skal produsere, vil også danne utgangspunkt for et nytt "blended learning"-emne på UiO. Fra og med våren 2018 tilbyr UiO emnet NORINT0105M som er en kombinasjon av "Introduction to Norwegian" og undervisning på campus.

Prosjektets resultater vil bidra til utdanningskvalitet ved etablering av nye emner på UiO. I tillegg vil prosjektets videreutvikling av MOOC-konseptet og "blended learning" i spårklæringsøyemed bidra til utdanningskvalitet. Det er viktig å samle kunnskap og erfaring i en tid hvor undervisningssektoren oversvømmes av nye digitale verktøy.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 

Kontaktperson

Erik André Juriks
Universitetslektor
Telefon: 
22857226

Studietilbud som utvikles