Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

En flipped classroom modell for campus, ekstern campus og nettstudenter

Hvordan få læring (basert på flipped classroom) til å bli mest mulig lik for alle disse studentgruppene

UiT har i mange emner en sammensatt studentmasse bestående av campus studenter, studenter på søster campuser samt nettstudenter som oppsøker campus i forbindelse med samlinger. Prosjektets mål er å finne fram til undervisningsformer som gjør at forutsetingene før læring er mest mulig lik for de ulike studentgruppene.

Prosjektet skal aktivt bruke nye muligheter i ny læringsplattform, blant annet ved å koble læringsutbytter tettere til moduler og oppgaver, utnytte testmuligheter og aktivt bruke vurderingsveiledninger. Undervisningen vil flippes, slik at læringen skjer ved selvstudie, men fortrinnsvis gjennom arbeid i øvingstimer med lærerstøtte. Studentassistenter skal tas inn i forbindelse med øvingstimer på en aktiv måte, spesielt i forbindelse med nettstudenter. Oppgaver / tips / løsningsforslag skal bearbeides bedre og knyttes til konkret læringsutbytte slik at læringsutbytter ikke overses. 

Vi observerer som en generell trend at studentene uteblir fra undervisning. Dette skjer delvis som følge av økt tilgjengelighet av læremateriell (LMS), men kanskje først og fremst fordi flere og flere forelesninger strømmes og tilbys i opptak. Prosjektet vil legge opp til at studentene har oppmøteplikt i lærerstyrte / studentassstent styrte timer.

Vi mener at prosjektet vil bidra til utdanningskvalitet ved å fokusere på læringsutbytter, høy gjennomgående kvalitet på læremateriellet, utnytting av nye muligheter i LMS og møteprogramvare. Studentassistenter vil bli brukt på en tydeligere måte, og skal være til både for campus og nettstudenter. På søstercampuser, der vi kan ha gjennomtrekk av lærer-ressurser, vil støttemateriell være av betydelig høyere kvalitet en tidligere.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag

Kontaktperson

Frode Næsje
Studieleder nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning
Telefon: 
90523389

Studietilbud som utvikles