Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Digitale verktøy for økt arbeidslivsrelevans i matteknologisk utdanning (DigiMat)

Matindustrien er Norges nest største industri og er i rask endring. Dette krever at utdanningsinstitusjonene også er aktive og innovative for å sikre relevante kandidater til bransjen. Studenter erfarer en sterk kontakt med arbeidslivet gjennom de vanlige kontaktpunktene; praksis, gjesteforelesere og ekskursjoner. Arbeidslivsrelevans kan imidlertid ikke bare vurderes i sammenheng med arbeidslivet studenten umiddelbart skal ut i. Like viktig er det å ruste studenten til en fremtid preget av livslang læring. I et slik perspektiv trekkes trening i generiske ferdigheter som kritisk tenking, sosial- og digital kompetanse, selvrefleksjon, samfunnsbevissthet, kommunikasjons- og samarbeidsevner frem som avgjørende. Bruk av studentaktive læringsformer er viktig for å stimulere disse ferdighetene og dermed arbeidslivsrelevans i studiet.

Prosjektet DigiMat skal videreutvikle universitetets kontakt med arbeidslivet og utforske hvordan arbeidslivsrelevans kan økes ved bruk av relevante problemstillinger fra arbeidslivet presentert via digitale læringsarenaer. Det skal utvikles et curriculum for arbeidslivsrelevans for bachelorprogrammet i matteknologi ved NTNU. Ideen er at digitale verktøy skal benyttes som et pedagogisk verktøy for at studenten bedre skal se sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og anvendelse i arbeidslivet. Arbeidslivets perspektiver og problemstillinger skal trekkes inn i campusundervisningen gjennom bruk av filmer, stillbilder, intervjuer etc. Materialet skal benyttes som utgangspunkt for faglige veiledede gruppediskusjoner i ulike undervisningssituasjoner: forelesninger, øvinger, omvendt klasserom, og i studentenes selvstudium. Digitale læringsressurser og case skal utvikles i samarbeid med arbeidslivet. Videre skal veiledede gruppediskusjoner via digitale læringsarenaer med studenter som er off-campus i praksis bidra til økt prosesseringsdybde og refleksjon i praksisperioden.

På grunn av matbransjens tverrfaglige karakter er det etablert et samarbeid med bachelorutdanning innen maskin- og bioteknologi. Prosjektet ønsker å benytte Concept Inventories og CLASS (Colorado Learning Attitudes about Science Survey) som måleindikatorer underveis for å evaluere om studentenes læring og holdninger til studiene endres.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag

Kontaktperson

Anita Nordeng Jakobsen
Førsteamanuensis
Telefon: 
73559915

Studietilbud som utvikles